คลิปข่าว ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมบริจาคผ่านช่อง 11

วันที่ 20 ต.ค. 2553 เวลา 08:35 น.
กรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดรายการพิเศษ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ