นายกฯชวนคนไทยร้องเพลง"สดุดีจอมราชา"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • วันที่ 27 ก.ค. 2561 เวลา 21:08 น.

นายกฯชวนคนไทยร้องเพลง"สดุดีจอมราชา"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าแสดงพลังความจงรักภักดีร่วมร้องบทเพลง"สดุดีจอมราชา"พร้อมกันทั่วประเทศในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชมพรรษา 28ก.ค.61

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่พัฒนาอย่างยั่งยืน”ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตั้งแต่ทรงดำรงพระราชฐานะพระรัชทายาท เมื่อเสด็จขึ้นทรงราชย์ ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญโดยมีพระราชประสงค์ที่จะสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประเทศชาติเจริญก้าวหน้า มั่นคง อาทิ พระราชทานความสุขแก่ประชาชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต จัดการแสดงดนตรี โดยมีวงดนตรีจากหน่วยงานต่างๆ หมุนเวียนกันมาจัดแสดง จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ เผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตถึงปัจจุบัน ทรงส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ได้แก่ งาน เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ในการบรรเทาความเดือดร้อน และ แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อีกทั้งสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างข้าราชบริพาร หน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน จากภัยพิบัติ รวมทั้ง ทหาร ตำรวจ ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ชายแดนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ ไปมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมเชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใย และให้กำลังใจ สร้างความซาบซึ้ง และปลาบปลื้มปีติ แก่ทหาร ตำรวจ และประชาชน เป็นอย่างยิ่ง พระราชทานทุนการศึกษา แก่เด็กที่ยากจน และด้อยโอกาส มีรับสั่งให้องคมนตรีดูแล ติดตาม เรื่องการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนไทย ให้มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็งตลอดจนพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีพระบรมราโชบาย ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลิตครูที่มีคุณภาพ และทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา และทุกๆ ศาสนาในประเทศ ทรงปลูกฝังให้ชาวไทยปฏิบัติธรรม สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ วันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงกตัญญุตาคุณ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม สุจริต เที่ยงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์บทเจริญพระพุทธมนต์ และ ทรงออกแบบปกด้วยพระองค์เอง พระราชทานแก่ข้าราชบริพาร และประชาชน อีกทั้ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รัฐบาล ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า รวมใจเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการร่วมขับ ร้องบทเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญ ปกเกล้า ปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ ตราบกาลนาน”นายกฯกล่าว

ข่าวอื่นๆ