สถ.ขยายเวลารับมือถือเก่าแลกเป็นหนังสือมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 10:12 น.

สถ.ขยายเวลารับมือถือเก่าแลกเป็นหนังสือมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถ.ขยายเวลาในการรับบริจาคมือถือเก่า ของโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค.61

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สถ.ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง โดยเด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายและชุมชนด้วย โดยกรมฯ มีเป้าหมายจะรวบรวมมือถือเก่าจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศให้ได้ 3 ล้านเครื่อง และปัจจุบันมียอดบริจาคแล้ว จำนวนกว่า 300,000 เครื่อง

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ล่าสุด กรมฯ ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานงานจิตอาสา โครงการ  มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาว่า มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เข้าร่วมเป็นภาคีกับโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาอย่างเป็นทางการอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ กรมฯ จึงขอแจ้งขยายเวลาในการรับบริจาคมือถือเก่า จากเดิมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อทางโครงการฯ จะนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่งต่อไป

ข่าวอื่นๆ