ศาลตลิ่งชันนัดไต่สวนลูกหนี้ฟ้องนายทุนเรียกดอกเบี้ยโหด

  • วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 13:29 น.

ศาลตลิ่งชันนัดไต่สวนลูกหนี้ฟ้องนายทุนเรียกดอกเบี้ยโหด

กลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ลูกหนี้เผยศาลตลิ่งชัน นัดไต่สวนคดี15ลูกหนี้ีรวมตัวฟ้องบริษัทเมืองไทย แคปปิตอลเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

เมื่อวันที่ 23ก.ค.61 นาย ทรงวุฒิ กลิ่นพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มพิทักษ์สิทธิลูกหนี้ เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดตลิ่งชันได้นัดไต่สวนคดีที่กลุ่มผู้เสียหาย15คนเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้เสียหาย 15 คนที่ใช้บริการสินเชื่อได้จำนำทะเบียนรถไว้กับจำเลยที่เป็นผู้ประกอบการให้กู้ยืมสินเชื่อรถประเภทต่างๆ โดยได้ยื่นฟ้องร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

สำหรับเนื้อหาการฟ้องคดีนี้ บรรยายฟ้องว่า บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล ซึ่งไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิด พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)  มาตรา 654 คิดดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือ เกินกว่า 15% กลุ่มผู้เสียหายขอให้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล คืนเงินค่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับจากวันที่คิดดอกเบี้ยเกิน ซึ่งประเมินว่ายอดเงินที่จะเรียกคืนให้กับผู้เสียหายย้อนหลังไปได้ห้าปีเป็นยอดกว่าหมื่นล้านบาท โดยคิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่นำส่งกับหน่วยงานราชการ  

"แนวทางการต่อสู้ คือ พวกเราจะยึดประเด็นแนวกฎหมายที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5298/2551 ประเด็นการคิดดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) เมื่อคำนวณเป็นดอกเบี้ยตามอัตราปกติ (Effective rate) หากเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 654 และ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13835/2553 ประเด็นเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยของบริษัทจำกัดที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามกฎหมาย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่างหากจากดอกเบี้ยปกติที่เรียกเก็บโดยใช้ชื่อเรียกแตกต่างออกไป แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวก็เป็นค่าตอบแทนที่ได้จากการกู้ยืมเงิน" นายทรงวุฒิ กล่าว

ดังนั้น เงินที่คิดเป็นค่าบริการครั้งแรกและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินดังกล่าวจึงเป็นดอกเบี้ยของสัญญากู้ยืมเงิน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2131/2560 ประเด็นหากเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยทั้งหมดจะตกเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม คดีนี้เหมือนกับคดีของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งจำเลยในคดีที่คล้ายกัน คือ เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ศาลแพ่งรัชดาฯกำหนดนัดไต่สวนนัดแรกวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ข่าวอื่นๆ