มารดา"จ่าแซม"ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นปี61สาขา"แม่ของผู้เสียสละ"

วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 20:23 น.
มารดา"จ่าแซม"ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นปี61สาขา"แม่ของผู้เสียสละ"
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่นปี61 มอบรางวัลเป็นกรณีพิเศษให้"สำราญ กุนัน" มารดาจ่าแซมได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นสาขา"แม่ของผู้เสียสละ"

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.61 เว็บไซต์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการคัดเลือก “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รวม 225 คน แบ่งเป็น จากส่วนกลาง 115 คน ส่วนภูมิภาค 110 คน ปีนี้มีการพิจารณารางวัลพิเศษมอบให้ นางสำราญ กุนัน แม่ของนาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการที่เสียชีวิตในระหว่างทำภารกิจช่วยเหลือ 13 หมูป่าอะคาเดมี ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61

นางสำราญ กุนัน อายุ 64 ปี ได้รับยกย่องเป็นแม่ของผู้เสียสละเสนอเป็นกรณีพิเศษ โดยจะเข้ารับประทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคมนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค          แม่ดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็น 5 ประเภทได้แก่ 1. แม่ผู้เป็นเกษตรกร 2.แม่ของผู้เสียสละ 3.แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4.แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และ 5.แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ที่มา http://www.ncswt.or.th/news61/thai/news042.pdf