ยธ.สั่งเพิ่ม4ประเด็นพ.ร.บ.คู่ชีวิต

  • วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 11:55 น.

ยธ.สั่งเพิ่ม4ประเด็นพ.ร.บ.คู่ชีวิต

รมว.ยธ.สั่งเพิ่ม 4 ประเด็นพ.ร.บ.คู่ชีวิตเน้นสังคมเข้าใจเรื่องใหม่หากพัฒนากม.เริ่มต้นจากคู่ชีวิตเป็นคู่สมรสต้องแยกชัดมหาดไทยหรือยธ.รับจดทะเบียน ฟุ้งเสียงหนุนเพียบ

เมื่อวันที่ 21ก.ค น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยความคืบหน้าการยกร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตพ.ศ...ว่า ในวันที่ 25กค.นี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพิจารณายกร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสนอร่างฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิฯโดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนก่อนที่จะส่งให้พล.อ.อ.ประจินจั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยธ.พิจารณาเสนอครม.พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยในประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาตามกรอบของร่างเดิม 63 มาตราและอาจมีการเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญซึ่งได้รวบรวมมาจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประเทศที่มีกฎหมายคู่ชีวิตบังคับใช้เช่น แม็กซิโกแอฟริกาใต้ แคนาดาออสเตรเลีย และอังกฤษเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตัวกฎหมายพ.ร.บ.คู่ชีวิตและพ.ร.บ.ทะเบียนสมรสอย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในหลายประเทศกว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ต้องใช้ระยะเวลานานถึง10 ปี

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯกล่าวว่า ที่ผ่านมารมว.ยธ.ได้ให้ความสำคัญในการผลักดันร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเนื่องจากปัจจุบันประชากรไทยมีจำนวนกว่า 65 ล้านคนและมีจำนวนมากที่มีความหลากหลายทางเพศและต้องได้รับสิทธิเสรีภาพของบุคคลเช่นเดียวคนเพศอื่นๆจึงได้ให้นโยบายเพิ่มเติมใน4 ประเด็นสำคัญคือ1.ระหว่างการยกร่างกมฯฉบับนี้ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับสังคมเพราะเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก2.ศึกษาแนวทางในการรับรองสถานของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของกลุ่มหลากหลายทางเพศที่จดทะเบียนในต่างประเทศและเข้ามาอาศัยในประเทศไทยว่าจะได้รับการคุ้มครองหรือรับสิทธิในรูปแบบใด3. หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ควรเริ่มต้นจากการจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตซึ่งต้องกำหนดชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบรับจดทะเบียนจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงยุติธรรมและ4.จากนั้นจึงพัฒนากฎหมายเป็นการจดทะเบียนสมรส

“นับตั้งแต่กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าผลักดันพ.ร.บ.คู่ชีวิตมีกระแสตอบรับจากกลุ่มคนหลากหลายทางเพศดีมากมีการให้ข้อมูลและมีการรวบรวมรายชื่อกว่า 60,000 คนสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้และเชื่อว่าจะยังมีคนสนับสนุนเงียบๆมากกว่านี้เพราะยังมีกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่ไม่แสดงตัวอีกจำนวนมาก”น.ส.ปิติกาญจน์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ