"สมเด็จพระสังฆราช"รับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัว"จ่าแซม"

  • วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 11:29 น.

"สมเด็จพระสังฆราช"รับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัว"จ่าแซม"

สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรทอดหน้าหีบศพ "จ่าเอกสมาน" ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พร้อมรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้วายชนม์

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เผยแพร่ข้อความระบุเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญผ้าไตรบังสุกุลประทาน 5 ไตรไปทอดหน้าหีบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดบ้านหนองคู จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561

โอกาสนี้ โปรดให้เชิญรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้วายชนม์ คลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณความดีสืบไป

ข่าวอื่นๆ