ยธ.ยุติช่วยเงินประกันตัว "ตั๊น-จิตภัสร์"

  • วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 08:58 น.

ยธ.ยุติช่วยเงินประกันตัว "ตั๊น-จิตภัสร์"

กองทุนยุติธรรม ยุติช่วยเหลือเงินประกันตัว “ตั๊น จิตภัสร์” หลังไม่ส่งแสดงเอกสารการเงินพิสูจน์ฐานะยากจน

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือตั๊น แนวร่วม กปปส. ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือหลักทรัพย์ในการประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมว่า กองทุนยุติธรรมได้ส่งจดหมายแจ้งให้ น.ส.จิตภัสร์ ส่งรายการเสียภาษีย้อนหลัง เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ความเป็นผู้ยากจนในการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมไปเป็นหลักทรัพย์การประกันตัว โดยส่งจดหมายแบบลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยตามที่แจ้งในทะเบียนบ้านของ น.ส.จิตภัสร์ แต่ไม่มีผู้รับ จดหมายจึงถูกนำกลับไปพักรอนำส่งยังที่ทำการไปรษณีย์ และไปรษณีย์มีหนังสือแจ้งให้น.ส.จิตภัสร์ไปรับจดหมายที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 7 วัน เมื่อครบกำหนดก็ยังไม่มีผู้มาติดต่อรับจดหมาย เป็นเหตุให้จดหมายถูกตีกลับมายังกองทุนยุติธรรม เจ้าหน้าที่จึงได้ประมวลเรื่องราวเสนอให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณา โดยคณะกรรมการฯมีมติให้ยุติการช่วยเหลือ ซึ่งหากน.ส.จิตภัสร์ ต้องการยืนยันสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือหลักทรัพย์ประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมก็สามารถยื่นคำร้องได้ใหม่ โดยไม่มีกำหนดเวลา

ข่าวอื่นๆ