กทม.หาเจ้าของ "อนุสาวรีย์ 15 แห่ง-โบราณสถาน 39 แห่ง" ทั่วกรุง เตรียมเดินหน้าบูรณะ

วันที่ 02 ก.ค. 2561 เวลา 16:21 น.
กทม.หาเจ้าของ "อนุสาวรีย์ 15 แห่ง-โบราณสถาน 39 แห่ง" ทั่วกรุง เตรียมเดินหน้าบูรณะ
กทม.เดินหน้าหาเจ้าภาพผู้ดูแล "อนุสาวรีย์15แห่ง-โบราณสถาน39แห่ง" ในกรุงเทพฯ หลังไม่พบหน่วยงานใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานประชุมการปรับปรุงพัฒนา "อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" เขตราชเทวี ซึ่งมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้แทนกรมศิลปากร สำนักงานเขตราชเทวีและสำนักงานเขตพระนครและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ศาลาว่าการกทม. 2 (ดินแดง)

นายสมพงษ์ กล่าวว่า กทม.มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่เมื่อสืบเสาะกลับไม่พบว่าหน่วยงานใดเป็นแสดงเป็นเจ้าของรับผิดชอบดูแล ซึ่งนอกเหนือจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ยังมีอนุสาวรีย์ชัยแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ได้แก่ 1.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2451 2.อุทกทานสหชาติและอุทกทานแม่พระธรณีบีบมวยผม ปี 2460 3.วงเวียน 22 กรกฎาคม ปี 2460 4.อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี 2462 5.ปฐมบรมราชนุสรณ์ ปี 2475

6.อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ปี 2479 7.อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ปี 2483 8.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2485 9.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปี 2485 10.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2497

11.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2533 12. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปี 2555 13. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2557 14.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย ปี 2539 และ 15. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2523

นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้อีก 39 แห่งที่ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพดูแล อาทิ สะพานข้ามคลอง กำแพง คลอง ประตูเมือง เป็นต้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เขตพระนครและราชเทวี ซึ่งบางแห่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้น ได้มอบหมายให้สำนักผังเมืองประสานงานกับกรมธนารักษ์ เพื่อค้นหาว่าหลังก่อสร้างแล้ว อดีตได้มอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพดูแลอนุสาวรีย์และโบราณสถานหรือไม่ ภายในระยะเวลา 1 เดือน รวมถึงที่คาดว่าจะเป็นโบราณสถานด้วย

หากไม่พบเจ้าของจะดำเนินการตามระเบียบบริหารกทม. โดยให้โบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของทั้งหมดมาอยู่ในความดูแลของสำนักผังเมืองเพื่อทะนุบำรุงต่อไป สำหรับการบำรุงรักษาที่ผ่านมา หลายแห่งกทม.เป็นผู้บำรุงเฉพาะภายนอก เพราะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ทั้งหมดไม่มีประวัติเป็นครุภัณฑ์ของกทม. อีกทั้ง ยังพบหน่วยงานอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วย

"กทม.มีแนวคิดปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้สวยงาม อาทิ พัฒนาเป็นทางเดินหรืออุโมงค์ ให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง จึงจำเป็นต้องสืบเสาะเจ้าภาพหลัก หากสำรวจแล้วเสร็จแล้วกทม.จะเข้าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์แห่งชาติและโบราณสถานทั้งหมด พร้อมหารือรายละเอียดร่วมกับกรมศิลปากร รวมถึงขอความเห็นชอบ หากกทม.จำเป็นต้องบูรณะบางส่วนที่มีสภาพทรุดโทรม ส่วนปัจจุบันภายในอนุสาวรีย์ทั้งหมดมีสภาพทรุดโทรมหรือไม่ กทม.ยังไม่มีข้อมูลสำรวจ"นายสมพงษ์ กล่าว