สิ้น "วสิษฐ เดชกุญชร" นายตำรวจนักเขียนชื่อดัง

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 23:23 น.
สิ้น "วสิษฐ เดชกุญชร" นายตำรวจนักเขียนชื่อดัง
"พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร" อดีตนายตำรวจราชสำนักประจำ และนักเขียนนวนิยายชื่อดัง ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 88 ปี

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. เว็บไซต์มติชนรายงานว่า พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตนายตำรวจราชสำนักประจำ อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นักเขียนนวนิยายชื่อดัง ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อเวลา 22.30 น. หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ สิริอายุได้ 88 ปี

พล.ต.อ.วสิษฐเกิดเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2472 ที่จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร รุ่น ลมหวล ศึกษาต่อรัฐศาสตรบัณฑิต ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการตำรวจ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสืบสวนจากสหรัฐอเมริกา จบหลักสูตรวิชาการป้องกันประเทศ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 23)

พล.ต.อ.วสิษฐ สมรสกับ คุณหญิงทัศนา (บุนนาค) เดชกุญชร เมื่อ พ.ศ. 2500 มีบุตร 2 คน คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุทรรศน์ เดชกุญชร และ ร้อยตำรวจตรีหญิงปรีณาภา เดชกุญชร พลตำรวจเอก วสิษฐ มีหลาน 3 คน ได้แก่ น.ส.ปัญจรัตน์ เดชกุญชร ,จ่าเอก ชิษณุวัฒน์ เดชกุญชร และ น.ส.ณัฐพร เดชกุญชร

พล.ต.อ.วสิษฐ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ต่อมาได้ลาออกไปสมัครเข้ารับราชการในกรมประมวลราชการแผ่นดิน (ต่อมาคือกรมประมวลข่าวกลาง) แล้วโอนไปรับราชการที่กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และย้ายไปเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำในปี พ.ศ. 2513

เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2539 - 2543 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ถึง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ตำแหน่งสุดท้ายในกรมตำรวจก่อนลาออกไปเป็นรัฐมนตรีเป็น รองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ

พล.ต.อ.วสิษฐ เป็นนักเขียนนวนิยายเกี่ยวกับวงการตำรวจ และอาชญากรรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยเป็นนิยายที่เขียนจากประสบการณ์ในราชการตำรวจ เคยใช้นามปากกา "'โก้ บางกอก" นิยายหลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ รวมทั้งได้รับได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2541