สรรพากรสรุปรับฟังความเห็นเคาะรีดภาษีรางวัลหวย2%

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 06:43 น.
สรรพากรสรุปรับฟังความเห็นเคาะรีดภาษีรางวัลหวย2%
กรมสรรพากรสรุปการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนเดินหน้ากฎหมายเก็บภาษีรางวัลหวยเพิ่ม2%

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้สรุปการรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล จากเดิมเก็บ 0.5% ของเงินรางวัล เป็น 2% ของเงินรางวัล

ทั้งนี้ อัตราอากรแสตมป์เก่าใช้มาตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งมูลค่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินในปี 2525 รวมทั้งอัตราการคิดคำนวณอากรแสตมป์ยังไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่ปรับสูงขึ้น และสร้างความเป็นธรรม เพราะผู้ได้โชคจากรางวัลอื่นๆ ต้องเสียถึง 5% และต้องนำรายได้ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงปลายปีอีกครั้ง หากรายได้รวมสูง ฐานภาษีก็จะสูงไปตามฐานรายได้ ขณะที่ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปัจจุบันมีรายได้จากอากรแสตมป์เงินรางวัลสลากกินแบ่งฯ งวดละประมาณ 100 ล้านบาทเท่านั้น แต่ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้อัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลมีความเหมาะสม จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งจะทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปีละ 1,400 ล้านบาท สามารถนำเงินไปพัฒนาประเทศได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดแสดงรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าชมข้อมูลจำนวน 221 ราย มีผู้แสดงความคิดเห็น 12 ราย ประกอบด้วย เห็นด้วย 2 ราย ไม่เห็นด้วย 10 ราย และไม่แสดงความคิดเห็น 209 ราย อย่างไรก็ตามผลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้ไม่มีผลต่อการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพราะการรับฟังความเห็นเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ซึ่งทางกรมสรรพากรได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประกอบการในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ด้วย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การเก็บอากรแสตมป์จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ดียิ่งขึ้น แต่ก็ทำให้ผู้ได้รางวัลต้องเสียภาษีมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้มากจนไม่มีเหตุผล เพราะการเสนอเก็บอัตราใหม่เป็นไปตามมูลค่าเงินและรางวัลที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต

สำหรับความคืบหน้าการรวมชุดสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเอง 20 ล้านฉบับ มารวมชุดชุดละ 5 ฉบับ ราคาชุดละ 400 บาท หรือเท่ากับ 4 ล้านชุด ทดลองจำหน่ายในช่วงแรกก่อน ส่วนอีก 60 ล้านฉบับจะขายแบบใบเดี่ยว จะยังเดินหน้าต่อไป โดยรายละเอียดนั้นฝ่ายจัดการจะนำเสนอให้คณะกรรมการสลากพิจารณาภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยคาดว่าจะสามารถจัดจำหน่ายสลากรวมชุดได้เร็วที่สุดภายในงวดวันที่ 16 ก.ค. 2561 ซึ่งมาตรการนี้จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสลากแพง