เผยคนไทยเล่นพนันบอล 2.5 ล้านคน เป็นเยาวชนกว่า 6 แสน เงินสะพัดแสนล้าน

วันที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 20:23 น.
เผยคนไทยเล่นพนันบอล 2.5 ล้านคน เป็นเยาวชนกว่า 6 แสน เงินสะพัดแสนล้าน
เผยข้อมูลผู้เล่นพนันฟุตบอลในไทยสูงถึงราว 2.5 ล้านคน มีเยาวชนอายุ 15-25 ปี กว่า 6 แสนคน วงเงินหมุนเวียนในตลาดการพนันสูงถึง 140,016 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ SF World Cinema โรง 5 ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018” โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบโล่ให้กับเยาวชนผู้ผลิตภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

นายปรเมธี กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลโลก (World Cup 2018) ที่ประเทศรัสเซีย คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การพนันฟุตบอลออนไลน์จะเข้ามามีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมากที่สุด เนื่องจากสามารถเข้าถึงสื่อโซเซียลมีเดียได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

จากการสำรวจของ สสส. พบว่า การพนันออนไลน์ที่เด็กและวัยรุ่นนิยมเล่นสูงสุดคือ การทายผลฟุตบอลออนไลน์ ในรอบ 1 ปี ระหว่าง ปี 2558 – 2559 มีเว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์มากถึง 213,000 เว็บไซต์ ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาที่มีผลต่ออนาคตของชาติ จึงร่วมมือกับ สสส. จัดทำโครงการผลิตสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

นายปรเมธี กล่าวต่อว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนัก รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก โดยมีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในฐานะกลไกของเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการจัดโครงการผลิตสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 (ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น 8 นาที)

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2560 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) พบว่า คนไทยร้อยละ 75.2 หรือเกือบ 40 ล้านคน เคยเล่นพนัน

มีจำนวนผู้เล่นพนันฟุตบอลในประเทศไทยสูงถึงราว 2.5 ล้านคน มีเยาวชนอายุ 15-25 ปี กว่า 6 แสนคน โดยมีนักพนันหน้าใหม่ที่เริ่มเล่นพนันครั้งแรกกว่า 1.1 แสนคน มีวงเงินหมุนเวียนในตลาดการพนันประเภทนี้สูงถึง 140,016 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผลการสำรวจนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ถึง ม.3 ปี 2561 ยังพบว่า เด็กร้อยละ 91.8 รู้จักเล่นพนันจากคนในครอบครัว คนในชุมชน และญาติ ในจำนวนนี้มากกว่า 1 ใน 4 บอกว่ารู้สึกอยากเล่นพนันเมื่อเห็นผู้ใหญ่เล่น

ส่วนในโลกโซเชียล เด็กร้อยละ 72.1 เคยพบเห็นโฆษณาเชิญชวนให้เล่นพนัน ในจำนวนนี้ร้อยละ 14.6 ตามไปเล่นพนันตามช่องทางที่เชิญชวน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เด็กมากถึงร้อยละ 51.8 เคยเล่นการพนันโดยใช้เงินเดิมพัน โดยการพนันที่ใช้เงินเดิมพันมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ พนันออนไลน์ พนันบอลกินเงิน และพนันกีฬาอื่นๆ สำหรับภาพยนตร์สั้น 5 เรื่องที่ได้รับรางวัลในโครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ประกอบไปด้วยผลงานเรื่อง “เสี่ยง” จากทีม Nitedkaset film สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานเรื่อง “จุดจบเดียวกัน In The End” จากทีม ฤดูสน โรงเรียนขุมยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน ผลงานเรื่อง “คู่ตรงข้าม จากทีม BUCA คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ผลงานเรื่อง “SBALL BET” จากทีม สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และ ผลงานเรื่อง “Cycphuket” จากทีม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต