2โพลฟันธง "เยอรมนี" เป็นแชมป์บอลโลก

วันที่ 09 มิ.ย. 2561 เวลา 09:01 น.
2โพลฟันธง "เยอรมนี" เป็นแชมป์บอลโลก
"นิด้าโพล-กรุงเทพโพล"  เผย ศึกฟุตบอลโลก ประชาชนส่วนใหญ่ เชียร์ เยอรมัน ฟันธง เป็นแชมป์  เชื่อรัฐปราบพนันบอลไม่ได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ศึกบอลโลก 2018” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,001 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับศึกฟุตบอลโลก 2018 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน –15 กรกฎาคม 2561 โดยมีประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพ

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการติดตามชมฟุตบอลโลก 2018 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.63     ระบุว่า ติดตามเป็นครั้งคราว รองลงมา ร้อยละ 43.08 ระบุว่า ไม่ติดตาม และร้อยละ 10.29 ระบุว่า ติดตามสม่ำเสมอ

สำหรับทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 พบว่า ผู้ที่ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.56 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติเยอรมนี รองลงมา ร้อยละ 19.49 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติบราซิล ร้อยละ 15.36 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติอังกฤษ    ร้อยละ 8.17 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติสเปน ร้อยละ 4.57 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติฝรั่งเศส ร้อยละ 4.04 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติอาร์เจนตินา ร้อยละ 3.60 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติโปรตุเกส ร้อยละ 1.93 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติญี่ปุ่น ร้อยละ 1.32 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติรัสเซีย และร้อยละ 2.11 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ เบลเยียม เกาหลีใต้ สวีเดน เม็กซิโก โปแลนด์ อียิปต์ ไอซ์แลนด์ อุรุกวัย โมร็อกโก สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เปรูและร้อยละ 16.86 ระบุว่า ไม่มีทีมใดที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ/เฉย ๆ

ที่สุดเมื่อถามถึงทีมฟุตบอลที่คิดว่าจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 พบว่า ผู้ที่ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ส่วนใหญ่    ร้อยละ 27.22 ระบุว่า เป็นทีมชาติเยอรมนี รองลงมา ร้อยละ 25.02 ระบุว่า เป็นทีมชาติบราซิล ร้อยละ 9.39 ระบุว่า เป็นทีมชาติสเปน ร้อยละ 7.46 ระบุว่า เป็นทีมชาติอังกฤษ ร้อยละ 5.27 ระบุว่า เป็นทีมชาติฝรั่งเศส ร้อยละ 3.60 ระบุว่า เป็นทีมชาติอาร์เจนตินา ร้อยละ 3.51 ระบุว่า เป็นทีมชาติโปรตุเกส ร้อยละ 2.46 ระบุว่า เป็นทีมชาติรัสเซีย ร้อยละ 2.81 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น เบลเยียม อิหร่าน เกาหลีใต้ โปแลนด์ เม็กซิโก ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ ไอซ์แลนด์ เปรู และร้อยละ 13.26 ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้าน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คอบอลไทยกับฟุตบอลโลก 2018” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,206 คน พบว่า คอบอลไทยร้อยละ 97.3 จะติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย โดยในจำนวนนี้  ร้อยละ 66.0 คาดว่าจะติดตามชมบางคู่เฉพาะทีมที่เชียร์ และทีมใหญ่ๆ และร้อยละ 31.3 คาดว่าจะติดตามชมทุกคู่ที่สามารถดูได้ ขณะที่ร้อยละ 2.7 จะไม่ติดตามชมเพราะไม่มีเวลา ต้องเรียน ต้องทำงาน

สำหรับทีมชาติที่คนไทยเชียร์มากที่สุดในฟุตบอลโลก 2018 อันดับแรกคือ เยอรมนี (ร้อยละ 24.5) รองลงมาคือ บราซิล (ร้อยละ 18.7) อังกฤษ (ร้อยละ 18.6) สเปน (ร้อยละ 10.8) และอาร์เจนตินา (ร้อยละ8.9)

ส่วนทีมชาติที่คิดว่าจะเป็นเต็งแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 อันดับแรกคือ เยอรมนี (ร้อยละ 32.0) รองลงมาคือ บราซิล (ร้อยละ 22.6) สเปน (ร้อยละ 13.0) อาร์เจนตินา (ร้อยละ 8.0) และฝรั่งเศส (ร้อยละ 7.6)

เมื่อถามว่าท่านจะเสี่ยงทายผลบอลหรือพนันผลบอลหรือไม่  ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 คาดว่าจะเสี่ยงทายผลบอลหรือพนันผลบอล โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 36.3 จะส่งไปรษณียบัตร / กิจกรรมทายผลอื่นๆ  รองลงมาคือ ร้อยละ 16.2 จะเดิมพันเล่นกับเพื่อนๆ ร้อยละ 6.6 จะเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ และร้อยละ 3.7 จะเล่นพนันผ่านโต๊ะบอล ขณะที่ร้อยละ 48.4 ไม่คิดว่าจะมีการเสี่ยงทายผลบอลหรือพนันผลบอล

เมื่อแยกพิจารณาเฉพาะผู้ที่จะเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 6.6) พบว่า อยู่ในกลุ่มลูกจ้างเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.7 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.2 และกลุ่มค้าขาย / ทำงานส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 1.1

และเมื่อแยกพิจารณาเฉพาะผู้ที่จะเล่นพนันผ่านโต๊ะบอล (ร้อยละ 3.7) พบว่า อยู่ในกลุ่มลูกจ้างเอกชนและกลุ่มค้าขาย/ทำงานส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.3 เท่ากัน รองลงมาคือกลุ่มเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.6

นอกจากนี้เมื่อถามว่าสถานการณ์การพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จะมีมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.0 เห็นว่าจะมีค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 7.0 เห็นว่าจะมีค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ส่วนเมื่อถามว่าหน่วยงานภาครัฐจะสามารถควบคุมและปราบปรามการเล่นการพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018  ได้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 คิดว่าทำไม่ได้ ขณะที่ร้อยละ 10.9 คิดว่าทำได้ ส่วนร้อยละ 11.4 ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามถึงความหวังที่อยากเห็นจากวงการฟุตบอลไทยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 อยากเห็นการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้า เยาวชน รองลงมาคือ ร้อยละ 49.5 อยากเห็นการบริหารวงการฟุตบอลไทยดีกว่านี้ พัฒนาเพิ่มขึ้น และร้อยละ 48.2 อยากเห็นมาตรฐานฟุตบอลลีกไทย แบบในต่างประเทศ