ด่านคุมโรคสุวรรณภูมิสั่งคัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสนิปาห์

วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 20:16 น.
ด่านคุมโรคสุวรรณภูมิสั่งคัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสนิปาห์
หัวหน้าด่านควบคุมโรคสุวรรณภูมิขอทุกสายการบินตรงจากอินเดีย คัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสนิปาห์หลังสธ.ประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

นายปฎิคม วิวัฒนานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการตัดกรองผู้โดยสารก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ภายหลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดในรัฐทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย และมีรายงานจากองค์การอนามัยโลกว่า พบผู้ป่วยจำนวน14ราย ผูต้องสงสัยป่วย 20ราย และพบผู้เสียชีวิตในรัฐเกรละ และรัฐกรณาฎกะของประเทศอินเดียจำนวน 12ราย จึงขอความอนุเคราะห์สายการบินที่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศอินเดียให้คัดกรองผู้โดยสารจากต้นทาง

ทั้งนี้ หากพบผู้โดยสารที่มีอาการสงสัยป่วย ลักษณะคล้ายเป็นหวัด มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือมีไข้ร่วมกับอาการทางระบบประสาท เช่นวิเวียนศรีษะ เดินโซเซ มีการเคลื่อนไหวลูกตาผิดปกติ โปรดพิจารณาให้คำแนะนำและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขต่อไป