สถ.ออกกฎเหล็กเพิ่ม3ข้อปราบโกงอาหารกลางวันเด็ก

วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 17:44 น.
สถ.ออกกฎเหล็กเพิ่ม3ข้อปราบโกงอาหารกลางวันเด็ก
สถ.ออกกฎเหล็กเพิ่ม3มาตรการ ล้อมคอกโกงอาหารกลางวันเด็ก สั่งแสดงรายการอาหาร ดึงภาคประชาชนร่วม คุมเข้มการจัดซื้อจัดจ้าง

จากกรณีที่มีการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็ก โดยขณะนี้มี 2 จังหวัด จ.พิจิตร และสุราษฎร์ธานี อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป และขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยกำชับ 4 มาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตดังกล่าว ได้แก่ 1.ตรวจสอบบัญชีการเงิน การคลัง พัสดุของ อปท.และของสถานศึกษาในสังกัด อปท. 2.ปิดประกาศรายการอาหาร จำนวน หรือปริมาณวัตถุดิบประกอบอาหาร ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนทราบเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน 3.ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือผู้บริหารท้องถิ่นลงสุ่มตรวจด้วยตัวเอง และ 4.แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับพัสดุ ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรกันมาทำหน้าที่นั้น

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี สถ.ได้ส่งหนังสือกำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติมอีก 3 มาตรการดังกล่าว ไปยังผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้กำชับ อปท.ทุกแห่ง ดังนี้ 1.ให้พิจารณานำระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือระหว่างสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงาน โดยให้ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.ไปลงทะเบียนใช้งานในระบบได้ที่ Thai School Lunchwww.thaischoollunch.in.th

2.สถานศึกษาใดใช้วิธีการจัดหาในรูปแบบการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันเอง ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือชุมชน ได้แก่ ผู้ปกครอง กลุ่มแม่บ้าน ศิษย์เก่า อาสาสมัคร ที่มีอยู่ในท้องถิ่น สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วยสถานศึกษาดำเนินการ เช่น การตรวจสอบจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบ การประกอบ หรือการปรุงอาหาร เป็นต้น หากสถานศึกษาใดใช้วิธีจ้างเหมาบริการ ให้มีการตรวจสอบจำนวน หรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญก่อนการประกอบอาหารด้วยทุกครั้ง และ 3.หากพบว่ามีการร้องเรียน หรือการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้ผู้กำกับดูแล หรือผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว และดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันเดียวกันนี้ ที่จังหวัดตาก โดย นายอำเภอวังเจ้า สาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานทหาร ได้สุ่มเข้าตรวจสอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จ.ตาก ทั้งนี้เมื่อไปถึงได้เชิญ จนท.อบต ผู้รับผิดชอบ ผู้ใหญ่บ้าน สจ.ในพื้นที่เข้าร่วมตรวจ พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัวใช้การประกอบอาหารด้วยตัวเอง มีการใช้ผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหาร พร้อมให้สำนักงานสาธรณสุขตรวจสอบห้องครัวแล้วพบว่ามีสุขลักษณะอนามัยถูกต้อง อย่างไรก็ดี นายอำเภอวังเจ้าได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ออกสุ่มตรวจ อาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขณะเดียวกัน นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ ออกสุ่มตรวจอาหารกลางวัน ณ ร.ร.บ้านจีกแดก ต.จีกแดก สังกัด สพป.สร.เขต 3 พบว่าได้จัดอาหารในปริมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียน สอบถามนักเรียนมีความพึงพอใจ ทั้งนี้ ร.ร.บ้านรุน และ ร.ร.บ้านตาเมียงได้รายงานภาพการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต