สภาสตรีไทยให้ทุนการศึกษาหญิงไทยอยากไปเรียนจีน

วันที่ 02 มิ.ย. 2561 เวลา 20:15 น.
สภาสตรีไทยให้ทุนการศึกษาหญิงไทยอยากไปเรียนจีน
สภาสตรีฯไทยจับมือมหาวิทยาลัยสตรีจีนให้ทุนการศึกษาระยะสั้นและปริญญาโทแก่ผู้หญิงไทยไปเรียนเมืองจีน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการและรักษาการประธานฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ มาดามหลิว เมิ้ง รองประธานมหาวิทยาลัยสตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณาจารย์ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพสตรี และเด็กร่วมกัน ณ หอเกียรติภูมิ นายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง

ดร.วันดี กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ รองประธานและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสตรีแห่งประเทศจีน ถือเป็นมหาวิทยาลัยสตรีแห่งแรกในประเทศจีน ที่เปิดสอนในระดับ มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯได้นำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างสภาสตรีแห่งชาติฯ และมหาวิทยาลัยฯ ภาย ใต้โครงการ Women’s Leadership Training Program for Female Professionals from Higher Education Institution of “The Belt and Road” Countries เพื่อให้สตรีไทยมีความรู้

ทั้งนี้ จะมีความร่วมมือโครงการทุนฝึกอบรม ระยะสั้น 3 สัปดาห์ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี โดยให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชาสัมพันธ์คัดเลือก สตรีผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรและหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ www.cwu.edu.cn