พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ ลานเมือง กทม.

  • วันที่ 29 พ.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ ลานเมือง กทม.

พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี61ณ ลานคนเมือง กทม.

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติไปสู่ชาวโลก รวมทั้งเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ข่าวอื่นๆ