แม่บ้านมหาดไทยตั้งเป้าลดขยะในครัวเรือน29ล้านกิโลกรัม

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 11:57 น.
แม่บ้านมหาดไทยตั้งเป้าลดขยะในครัวเรือน29ล้านกิโลกรัม
สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดประชุมสมาชิกภาคอีสาน 10 จังหวัด ปลุกจิตสำนึกจัดการขยะในครัวเรือน ตั้งเป้าลดขยะ29ล้านกิโลมกรัม

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานประชุมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน โดยมี คณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานสมาคมแม่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัดประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร ต้อนรับ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนต้องยึดหลัก ตามหลัก 3 ช . หรือ หลัก 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle ) คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมจัดตั้งถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประกอบด้วย 1. การจัดการขยะง่ายๆ ในครัวเรือน โดยทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และให้ขยายผลไปยังครัวเรือนทั่วประเทศ

"ถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกขนาด 100 ลิตร 1 ถัง สามารถลดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกได้ 60 กก. และผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้ 20 กิโลกรัมต่อขยะเปียก 60 กก. ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 493,137 จุด ทั่วประเทศ สามารถลดขยะได้ 29,588,220 กก. หรือ 29,588 ตัน หรือคิดเป็นจำนวนครัวเรือน 18 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ" ดร.วันดีกล่าว