"คณะบรรณาธิการบางกอกโพสต์"ชี้่แจงกรณีย้าย "อดีตบก."

  • วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 06:00 น.

"คณะบรรณาธิการบางกอกโพสต์"ชี้่แจงกรณีย้าย "อดีตบก."

คณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ชี้แจง กรณีย้ายอดีตบก. ยืนยันกองบรรณาธิการไม่เคยถูกแทรกแซงทั้งจากรัฐบาลและผู้บริหารของบริษัท

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. คณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้เผยแพร่คำชี้แจงกรณี การย้ายอดีตบรรณาธิการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หลังจากคำสั่งย้าย นายอุเมส ปานเดย์ จากตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ขอยืนยันกับผู้อ่านทุกท่านและสาธารณชนถึงความเป็นอิสระทางบรรณาธิการและขอย้ำว่าเนื้อหาของเรา ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือในช่องทางอื่นๆ ไม่เคยถูกแทรกแซงไม่ว่าจะโดยรัฐบาลหรือผู้บริหารของบริษัท

ท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากของธุรกิจสื่อสารมวลชน บางกอกโพสต์ยังคงยึดมั่นกับหลักการทางวารสารศาสตร์ที่โปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ต่อสังคมไทยในวงกว้าง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ขอรับรองว่าผลงานทุกชิ้นที่ผลิตภายใต้ชื่อบางกอกโพสต์ล้วนสอดคล้องกับคุณค่าแห่งความเป็นอิสระ เชื่อถือได้ และไม่เอนเอียง

การตัดสินใจโยกย้ายอดีตบรรณาธิการในครั้งนี้เกิดจากหลายเหตุปัจจัยและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการหรือเนื้อหาที่เรานำเสนอด้วยความภาคภูมิใจมาตลอดระยะเวลาเกือบ 72 ปี

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราทุ่มเทอย่างยิ่งที่จะรักษาความน่าเชื่อถือและคุณภาพแม้ในช่วงเวลาท้าทายของสังคมไทย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้กับสิ่งที่จะกระทบความเป็นอิสระทางกองบรรณาธิการ และหลักการนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ข่าวอื่นๆ