กกท.จัดแข่งวิ่งฯ 2 รายการใหญ่ ระยอง-อุบลราชธานี

  • วันที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

กกท.จัดแข่งวิ่งฯ 2 รายการใหญ่ ระยอง-อุบลราชธานี

กกท. เร่งเดินหน้า จัดแข่งขัน “วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง” สร้างกระแสรักการออกกำลังกาย และหนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา

พ.ท.รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการกีฬาของประเทศไทย โดยมองว่า “การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ซึ่งประเทศไทยมีการเพาะปลูกยางพารา ตามข้อมูลปี 2558 เนื้อที่ปลูกรวม 928,425 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 713,960 ไร่ โดยสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศไทยที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 อยู่ในช่วงปิดกรีด ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางครึ่งหลังของเดือนเมษายน 2561 คาดว่าราคายางมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น จากปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ให้มีโอกาสสร้างรายได้จากช่องทางอื่นๆ โดยอาศัยอัตตลักษณ์ และความร่วมมือของชุมชนตนเอง

พ.ท.รุจ กล่าวต่อว่า การเจริญเติบโตของกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง ในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวและนักกีฬากว่า 19% สนใจกีฬาปีนภูเขา, 29% สนใจกีฬาปั่นจักรยาน และอีก 52% ให้ความสนใจกีฬาวิ่งทุกประเภท และในขณะนี้ประชาชนในประเทศกว่า 18 ล้านคน เริ่มหันมาสนใจกิจกรรมดังกล่าวและเริ่มทดลองเข้าร่วมแข่งขันด้วยตนเองมากกว่าการชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ จึงทำให้เกิดกระแสการดูแลสุขภา และรักการออกกำลังกายอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น มาเลเซีย, ฮ่องกง, สิงค์โปร ฯลฯ ก็ปรากฏสถิตินี้เช่นเดียวกัน

“ปัจจุบัน เรามีนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่นิยมการออกกำลังกายพร้อม ๆ ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มากขึ้น ประกอบกับความร่มรื่นของธรรมชาติในชุมชนเกษตรกรชาวสวนยางพารา และวิถีธรรมชาติดั้งเดิมของคนในชุมชน เป็นเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดให้เกิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ในจังหวัดได้อีกด้วย โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด “วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง” จึงได้เริ่มขึ้น และเป็นโครงการที่จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาพื้นที่ในชุมชมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนของจังหวัด ได้ต่อไป”

ด้านนาย ประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยพันธกิจหลักในการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย โดยให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพหรือการเล่นกีฬาพื้นฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน มีความตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนในท้องถิ่น สร้างความร่วมมือ ในการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนหันมาออกกำลังกายร่วมกัน และเริ่มพัฒนาให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจโดยชักชวนให้ประชาชนจากพื้นที่อื่นมาร่วม เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับชุมชนต่อไป นับเป็นการสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของประเทศอีกทางหนึ่ง

นายประชุม กล่าวต่อว่า ในโอกาสการเปิดสนามกิจกรรมการแข่งขันการวิ่งแนวใหม่ ที่เรียกว่า การวิ่งแบบ ครอสคันทรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับสมัครประชาชน นักวิ่ง และนักท่องเที่ยวที่รักการวิ่ง จำนวน 800 - 1,000 คน ไม่จำกัดเพศ อายุ และเชื้อชาติ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสนามได้ โดยจะเริ่มที่ 2 จังหวัดแรกก่อน ดังนี้ จังหวัดระยอง  จะจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขายายชุม ผ่านชุมชนบ้านเพ หมู่ที่ 1 และ7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะทาง โดยประมาณ 7,15,24 กม. โดยตลอดเส้นทางวิ่งผ่านชุมชน สวนยางพารา สวนผลไม้ สลับกับแนวเขายายดา ที่ร่วมรื่น สวยงาม พร้อมลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ร่วมซื้อสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่น มากมายและได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อีกด้วย 

จังหวัดอุบลราชธานี  จะจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  2-3 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรม วัดทุ่งศรีวิไล  อบต.ชีทวน และอบต.ป่าหัวดอน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสุดยอดเส้นทาง ครอส คันทรี่ ที่สวยและน่าประทับใจที่จะนำพาผู้ร่วมกิจกรรมผ่านวิถีชุมชน  4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ชมวิถีชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และถ่ายรูปการเข้าเส้นชัยกับ ขัวน้อย สะพานที่สร้างจากแรงศรัทธาของคนในชุมชน พร้อมลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ร่วมซื้อสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่นมากมาย

นายทัตพงศ์ สิทธิโชค ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในนามของจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ทางจังหวัดได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของเส้นทางการวิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักวิ่งทุกท่านไว้พร้อมแล้ว จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่สำหรับจัดจำหน่ายผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เช่น ทุเรียน เงาะ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพระดับ OTOP ของจังหวัด ไว้รอให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมจับจ่ายซื้อหาอย่างเต็มที่แล้ว

ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา วาสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าบ้านที่จะจัดการแข่งขันในสนามที่ 2 ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมของเส้นทางการแข่งขันที่มีความท้าทาย และเน้นให้นักวิ่งได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนใน จ. อุบลราชธานี โดยมั่นใจว่าการแข่งขัน จะมีความตื่นเต้นน่าประทับใจไม่แพ้กัน จึงขอให้นักวิ่งทุกท่านที่พลาดการแข่งขันที่จังหวัดระยองสามารถไปเข้าร่วมแข่งขันในสนามที่อุบลราชธานี ได้ ซึ่งนอกจากการแข่งขันวิ่งแล้ว จังหวัดยังได้เตรียมกิจกรรมต่าง ๆ และสินค้า OTOP ระดับจังหวัดไว้รอต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทุกคน

ข่าวอื่นๆ