เครือข่ายเยาวชนฯจี้พม.สอบคลิปเด็กดื่มเหล้า

  • วันที่ 09 พ.ค. 2561 เวลา 12:50 น.

เครือข่ายเยาวชนฯจี้พม.สอบคลิปเด็กดื่มเหล้า

เครือข่ายเยาวชนฯ จี้พม.ตรวจสอบคลิปเด็กซดเหล้าหวั่นสร้างค่านิยมส่งเสริมการดื่มเหล้าเบียร์ถือเป็นการละเมิดพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ

เมื่อวันที่ 9พ.ค.61 เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน แกนนำเยาวชนจากหลายสถาบัน จำนวน 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านทาง นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.เพื่อให้ตรวจสอบคลิปวีดีโอ เด็กชาย ถูกยุยงให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก นอนหมดสภาพ ซึ่งเป็นประเด็นถงเถียง ถึงความไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์

นายธีรภัทร์ กล่าวว่า จากกรณีที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก ชื่อ“อาร์ม ฝูงบินต่ำ” ได้โพสต์คลิปวีดีโอแสดงพฤติกรรมเด็กผู้ชาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนหมดขวดพร้อมมีเสียงเชียร์สนับสนุนจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ เมื่อวันที่2พ.ค.60 จึงเห็นว่า ในฐานะที่รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เครือข่ายฯ จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ยุติการส่งต่อหรือเผยแพร่ คลิปหรือภาพ และเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ป้องกันมิให้เด็กถูกคุกคาม ละเมิดสิทธิ ถูกยุยงส่งเสริมให้มีความเสี่ยง เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน

ขณะที่ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า พม.จะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม และเตรียมประสานอย่างเร่งด่วนไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม(พมจ.)ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงบ้านพักเด็กและครอบครัว เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เรามีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ การที่จะไปยุยง ส่งเสริมให้เด็กทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้น มีความผิดชัดเจนอยู่แล้ว นอกจากนี้การเผยแพร่คลิปลักษณะนี้ออกไป จะมีความผิดตามกฎหมายด้วย

ข่าวอื่นๆ