ราชกิจจาฯ ประกาศปลด "ม.จ.จุลเจิม ยุคล" จากการเป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 18:18 น.
ราชกิจจาฯ ประกาศปลด "ม.จ.จุลเจิม ยุคล" จากการเป็นบุคคลล้มละลาย
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปลดร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ.จุลเจิม ยุคล จากการเป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปลด ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล จากการเป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2561 เนื่องจากครบครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี หลังจากศาลล้มละลายกลางพิพากษา ให้เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2558