พล.1 รอ.อบรม "จิตอาสา 904" รุ่นแรก เพื่อเป็นแม่พิมพ์ความรักชาติ-สถาบันฯ

วันที่ 29 เม.ย. 2561 เวลา 15:23 น.
พล.1 รอ.อบรม "จิตอาสา 904" รุ่นแรก เพื่อเป็นแม่พิมพ์ความรักชาติ-สถาบันฯ
ผบ.พล.1รอ. จัดอบรมพลทหารและมวลชนรอบค่ายเป็น"จิตอาสา904"หวังเป็นแม่พิมพ์ถ่ายทอดความรักชาติและสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.  พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.1 รอ. เปิดการฝึกอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ 420 นาย และมวลชนของหน่วย 500 คน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จิตอาสา และเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับกำลังพลที่จะปลดประจำการไปเป็นประชาชนพลเรือน และประชาชนที่อยู่โดยรอบหน่วย