นักท่องเที่ยวโพสต์ท่านอน-ยืนบนโบราณสถาน วัดสรศักดิ์ จ.สุโขทัย

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 18:30 น.
นักท่องเที่ยวโพสต์ท่านอน-ยืนบนโบราณสถาน วัดสรศักดิ์ จ.สุโขทัย
เผยภาพพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการท่องเที่ยวโบราณสถาน ณ วัดสรศักดิ์ จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. สำนักข่าวออนไลน์ Thai News Pix รายงานพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสท่าถ่ายรูป บริเวณโบราณสถาน วัดสรศักดิ์ อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่วงท่าไม่สำรวม ขึ้นไปนอนเเละยืนบนโบราณสถาน

วัดสรศักดิ์ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย ตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 49 (ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์) ที่พบบริเวณตระพังสอบันทึกไว้ว่า วัดสรศักดิ์สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1955

โดยเจดีย์ที่นักท่องเที่ยวโพสท่าถ่ายภาพนั่น คือเจดีย์ประธานรูปช้างล้อม ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ก่อด้วยอิฐ รอบฐานประดับด้วยปูนปั้นรูปช้าง จำนวน 25 เชือก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพาหนะของพระเจ้าจักรพรรดิ (ชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า) เป็นตัวแทนของสัตว์พาหนะที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ฐานเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้ากระดานยกสูง ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างทั้งสี่ด้าน ส่วนบนเป็นฐานกลม ลดหลั่นเป็นชั้นขึ้นไปถึงชั้นบัวถลา เหนือระฆังเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตรและปลียอด

ภาพ ThaiNewsPix