รัฐบาลสั่งตัดเงินคนจน ไม่ฝึกอาชีพ 1.5ล้านราย

วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 07:38 น.
รัฐบาลสั่งตัดเงินคนจน ไม่ฝึกอาชีพ 1.5ล้านราย
ครม.สั่งตัดเงินผู้มี รายได้น้อยที่ไม่เข้าร่วมฝึกอาชีพตามสัญญา 1.5 ล้านคน เริ่มเดือน มิ.ย.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน มีการแจ้งเข้าฝึกอาชีพหางานทำ 6.4 ล้านคน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี และอยู่ในวัยแรงงาน 5.26 ล้านคน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ 3.11 ล้านคน จึงเหลือ กลุ่มเป้าหมายอีก 2.14 ล้านคน ซึ่งผู้ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO) ต้องลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีบัตรฯ เป็นรายบุคคล 8.5 ล้านราย ซึ่งไม่ทันตามกำหนดที่ต้องเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ จึงขอ ครม.ให้ขยายเวลาการทำงานไปถึงสิ้นเดือน พ.ค.นี้

นอกจากนี้ ยังขอความเห็นชอบ ครม.ให้หยุดการจ่ายเงินเพิ่มเติม100-200 บาท ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเอง แต่ต่อมาได้ขอยกเลิกการแสดงความประสงค์ หรือไม่มาสัมภาษณ์ภายในเดือน พ.ค.นี้ โดยจะเริ่มหยุดการจ่ายเงินตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา AO ได้สัมภาษณ์ผู้เข้าโครงการแล้ว 5 ล้านคน มีประมาณ 30% หรือ 1.5 ล้านคน ที่จะไม่ได้เงินเพิ่ม 100-200 บาท

“คาดว่าจากผู้เข้าโครงการ 8.5 ล้านคน จะมีประมาณ 70% เข้าร่วมโครงการ และ 30% ไม่เข้าร่วม และจะไม่ได้รับเงินเพิ่มเติม” นายพรชัย กล่าว