ขสมก.สั่งเบรกรับมอบรถเมล์เอ็นจีวีล็อตใหม่

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 21:20 น.
ขสมก.สั่งเบรกรับมอบรถเมล์เอ็นจีวีล็อตใหม่
ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกเลิกมติขสมก.รับมอบรถเมล์เอ็นจีวีใหม่489คัน ขณะที่รมว.คมนาคมสั่งดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งแล้ว

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)เปิดเผยว่ากรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ ขสมก.ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ขสมก. ครั้งที่ 15/2560 และครั้งที่ 16/2560 เรื่องการรับมอบรถเมล์เอ็นจีวีใหม่ 489 คัน จนกว่าจะมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น หลังจากศาลมีคำสั่งขสมก.ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เช่นการทดสอบรถล๊อตที่ 2 ที่กำหนดทดสอบในวันที่ 16 -18 เม.ย. การตรวจรับรถล๊อต 2 จำนวน 100 คัน ในวันที่ 26 เม.ย. นี้ก็ได้ชะลอการดำเนินการไว้ทั้งหมด

ส่วนประเด็นเรื่องรถเมล์เอ็นจีวีใหม่ที่รับมอบมาแล้ว 100 คัน คณะกรรมการตรวจรับขสมก.ได้ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ 26 มี.ค.61แต่ได้ทำรายงานเสนอรก.ผอก.ขสมก. เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2561 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดก่อนศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งคุ้มครอง อย่างไรก็ตามขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาบุคคลที่แฝงตัวเข้ามาทำงานในการประมูลรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ครั้งที่ 8 อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของ ขสมก. ดังนั้นการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้ ขสมก. พิจารณาดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครอง จึงเป็นเรื่องในหลักการ ตามอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา