อนุรักษ์เพื่อพัฒนา จากยอดเขาสู่ท้องทะเล ที่ ‘อ่าวคุ้งกระเบน’

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 09:13 น.
อนุรักษ์เพื่อพัฒนา จากยอดเขาสู่ท้องทะเล ที่ ‘อ่าวคุ้งกระเบน’
โดย อนัญญา มูลเพ็ญ

 จันทบุรีเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเสน่ห์ดึงดูดทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความงดงามของธรรมชาติ บรรยากาศของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผู้คนหลากเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว และที่สำคัญที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนนานาพันธุ์ที่ล่าสุด รัฐบาลจะผลักดันให้เป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนในระดับโลก

 นอกจากนี้ จันทบุรียังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ปัจจุบันเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและเกษตรที่สำคัญของประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ทั้งจากชุมชนโดยรอบและจากพื้นที่อื่นทั่วประเทศ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนติดหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.จันทบุรี

ตามรอยพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9