สมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯภาคเหนือจี้รื้อบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ

  • วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 13:58 น.

สมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯภาคเหนือจี้รื้อบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ

สมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯภาคเหนือออกแถลงการณ์จี้รื้อบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ พร้อมฟื้นฟูสภาพป่า ชี้โครงการไม่เหมาะสมใน 4 มิติ

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคเหนือ ได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง การสร้างสำนักงานและบ้านพักตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค5 บนพื้นที่เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ โดยเสนอให้มีการรื้อถอนโครงการในส่วนบ้านพักตุลาการและฟื้นฟูให้คืนสภาพป่าธรรมชาติดังเดิม ส่วนสำนักงานศาลอุทธรณ์ที่ตั้งอยู่ตอนล่าง เห็นควรให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาตามที่เห็นสมควร

แถลงการณ์ยังระบุถึงความไม่เหมาะสมของโครงการใน 4 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม , มิติทางด้านวิศวกรรม, มิติทางเศรษฐศาสตร์, มิติทางสังคม โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

ข่าวอื่นๆ