อธิบดีสถ.สั่งอปท.ทั่วประเทศสแกนหาเด็กไร้ทุนการศึกษา

วันที่ 09 เม.ย. 2561 เวลา 16:57 น.
อธิบดีสถ.สั่งอปท.ทั่วประเทศสแกนหาเด็กไร้ทุนการศึกษา
อธิบดี สถ.สั่งอปท.ทั่วประเทศสำรวจหาเด็กที่ไม่ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือให้ได้เรียนหนังสือ

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย และนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการจัดการศึกษาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จัดโดย สถ.และ มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย รางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 156 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัด อปท. 98 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดอปท. 11 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกผู้บริหารอปท.ดีเด่นด้านการศึกษาและผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น จำนวน 28 รางวัล รางวัลโครงการประกวดกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน 12 รางวัล รางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" 5 รางวัล และรางวัล "ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" 10 รางวัล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า อปท.ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การที่มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับ สถ.จัดกิจกรรมด้านการศึกษา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นหลักชัยในการจัดการศึกษา ก็นับว่าเป็นการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพประชากรของอปท.ให้มีคุณภาพ

อธิบดี สถ. กล่าวย้ำว่า ขอฝากให้ช่วยกันดูแล สำรวจเด็กนักเรียน ลูกหลานในพื้นที่อปท. หากมีเด็กคนไหนที่ครอบครัวขัดสน ยากไร้ ไม่มีกำลังในการดูแลส่งเสีย ทาง สถ.ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไว้แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สั่งให้ทุกโรงเรียน ทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นสำรวจหาเด็กที่ไม่ทุนการศึกษา เพื่อให้ช่วยเหลือให้เด็กทุกคนได้เรียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม สามารถช่วยเหลือและดูแลสังคมต่อไปได้