ครูอัสสัมชัญเตรียมฟ้องผู้บริหารมูลนิธิฯ ปมเงินเกษียณอายุ-ชดเชย-บำนาญ

วันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 18:40 น.
ครูอัสสัมชัญเตรียมฟ้องผู้บริหารมูลนิธิฯ ปมเงินเกษียณอายุ-ชดเชย-บำนาญ
ครูอัสสัมชัญ เตรียมฟ้องร้องผู้บริหารมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่เป็นนักบวช ปมเงินเกษียณอายุ เงินชดเชย เงินบำนาญ ที่ถูกยกเลิก

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ประชาคมอัสสัมชัญ รายงานว่า ตามที่คณะครูปัจจุบัน ครูเกษียณ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ขอเจรจากับทางผู้บริหารมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการแก้ไขปัญหา คืนความเป็นธรรมในสิทธิครูที่ถูกละเมิด ไม่ได้รับเงินเกษียณอายุ เงินบำนาญตามสัญญาจ้าง และเงินชดเชยตามกฎหมายของครูทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล เมื่อเกษียณ (นายจ้างเลิกจ้างเพราะเกษียณอายุ) มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย ตามอายุงาน เช่น อายุงานเกิน 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 10 เดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10-20 ปี ทางคณะครูไม่เคยได้รับเงินชดเชย และไม่เคยยินยอมว่า ปฏิเสธเงินชดเชย

และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล เมื่อเกษียณ มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ อันเป็นไปตามสัญญาจ้างระหว่างผู้บริหารมูลนิธิและครู แต่เมื่อครูท่านทำงานมาจนถึงเกษียณ ทางผู้บริหารมูลนิธิกลับออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ให้ยกเลิกสิทธิการรับบำนาญ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากครู ซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรมของสัญญาจ้าง

บัดนี้ ทางผู้บริหารมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลฯ ก็ยังเพิกเฉย บ่ายเบี่ยงไม่ยอมเจรจา คืนสิทธิและความเป็นธรรมให้แก่คณะครูแม้แต่คนเดียว จึงมีความจำเป็นที่ คณะครูและประชาคมอัสสัมชัญ มีความจำเป็นต้องหาทางออก นำความเป็นธรรมกลับคืนสู่ผู้บริหารมูลนิธิ โดยพึ่งศาลสถิตย์ยุติธรรม

โดยในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่ศาลแรงงานกลาง คณะครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ กลุ่มแรก และ คณะศิษย์เก่า และผู้ปกครอง จะไปยื่นฟ้องผู้บริหารมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในประเด็นการละเมิดสิทธิ ไม่จ่ายเงินเกษียณดังกล่าว

อนึ่งการบริหารงานของมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลฯ ได้ถูกสังคมตั้งคำถามถึง ธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพของการบริหาร จากกรณี การขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเมื่อ มกราคม 2556 , ความขัดแย้งในการบริหารงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2558 และล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมา การขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ของศิษย์เก่า นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์คาเบรียล