ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คนไทยนั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทWTO

วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 21:15 น.
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คนไทยนั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทWTO
นายกฯเผยสมาชิกWTO164ประเทศเทเสียงสนับสนุน"สุนันทา"นั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทถือเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ว่า ขณะนี้เราได้รับความไว้วางใจนานาชาติมากขึ้น  ทั้งนี้มีเรื่้องน่ายินดี คือการที่ คุณสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิก WTO 164 ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท

"นับเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี้ นับตั้งแต่มีการก่อตั้ง WTO เมื่อปี 2538 นานมากเลย โดยประธานในที่นี้ จะต้องยึดหลักความเป็นกลางและช่วยให้สมาชิกมีข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน และผลักดันให้กระบวนการระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพด้วย

นายกฯ กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้ต่างชาติเห็นความสามารถของคนไทยและทีมงานไทยด้วย ในการเข้ารับตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะตามแนวทางปฏิบัติของ WTO นั้นจะต้องก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO ในปี 2562 ซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงสุดของ WTO ในการกำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานของประเทศสมาชิก เพื่อให้ทุกประเทศเกิดความมั่นใจและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ

"ผมขออวยพรให้คุณสุนันทาและทีมงานประสบความสำเร็จ การทำงานราบรื่น และสร้างเกียรติยศให้กับประเทศไทยของเรา ในประเทศไทยของเรา ก็จำเป็นต้องสร้างความมีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นในประเทศของเราด้วย เพื่อสนับสนุนการทำงานดังกล่าวนะครับของท่านผู้แทนของเราที่เป็นประธานในครั้งนี้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว