มหาดไทย ขอโทษประชาชนกรณีหนังสือราชการใช้คำไม่เหมาะสม

วันที่ 18 มี.ค. 2561 เวลา 18:04 น.
มหาดไทย ขอโทษประชาชนกรณีหนังสือราชการใช้คำไม่เหมาะสม
ปลัด.มหาดไทย ขอโทษประชาชนกรณีข้อความในหนังสือราชการใช้คำไม่เหมาะสม-ย้ำไม่มีมีเจตนาดูถูก

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่จังหวัดขอนแก่น ทำหนังสือแจ้งเชิญประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และมีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญนั้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ให้จังหวัดขอนแก่นชี้แจงและแก้ไขถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและคลาดเคลื่อนดังกล่าวแล้ว

จึงขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่การบำบัดทุกข์บำรุงสุข ไม่มีเจตนาที่จะดูถูก เหยียดหยาม หรือดูแคลนพี่น้องประชาชนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ปลัด.มหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้ว พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่งต่อไป