ไทยจับมือโคลอมเบีย-เยอรมนีแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน

  • วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 12:12 น.

ไทยจับมือโคลอมเบีย-เยอรมนีแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน

รองนายกฯร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 3 ฝ่าย ไทย-โคลอมเบีย และเยอรมนี เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน

ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 61  ได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนาย Enrique Gil Botero รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายของโคลอมเบียและคณะ

ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน  กล่าวขอบคุณรัฐบาลโคลอมเบียที่ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาทางเลือกของไทยมาโดยตลอด และได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด โดยใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก และใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโคลอมเบีย โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมกันหารือถึงการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานกลางด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโคลอมเบีย

อย่างไรก็ตาม พล.อ.อ. ประจิน ได้เข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายและกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรมคู่ขนานเรื่อง ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลโคลอมเบีย และรัฐบาลเยอรมนี ในหัวข้อ “Exchange Beyond Borders : Trilateral Cooperation on alternative development between Thailand, Columbia and Germany” โดยมีผู้แทนรัฐบาลโคลอมเบียและผู้แทนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมในการหารือและขึ้นกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้ด้วย

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทางเลือก ทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาดอยตุง และยินดีที่จะถ่ายทอดแนวทางและประสบการณ์ให้ทางรัฐบาลโคลอมเบีย โดยขอขอบคุณรัฐบาลโคลอมเบียและเยอรมนีที่ได้ร่วมดำเนินโครงการด้านการพัฒนา และได้ร่วมกันผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลเยอรมนีที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนอย่างจริงจัง และได้ร่วมกันขยายแนวคิดด้าน AD (Alternative Development) ให้กับประเทศที่มีความสนใจ

ข่าวอื่นๆ