เตือนชาวกรุง "ใส่หน้ากากอนามัย" หลังฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:32 น.
เตือนชาวกรุง "ใส่หน้ากากอนามัย" หลังฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษ เผยพบค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพเกินค่ามาตรฐาน แนะปชช.ปิดประตูหน้าต่าง-ใช้หน้ากากกันฝุ่น

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น. พบว่า ค่ามาตรฐาน PM 2.5 เกินมาตรฐานทุกสถานีตรวจวัด โดยเขตบางนาวัดได้ 70 ไมโคกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบม.) เขตวังทองหลาง 70 มคก./ลบม. ริมถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 71 มคก./ลบม. ริมถ.อินทรพิทักษ์ 79 มคก./ลบม. ริมถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 69 มคก./ ลบม. ริมถ.พญาไท เขตราชเทวี 64 มคก./ลบม.

ต่อมาในช่วงเวลา 12.00 น. พบรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5  อีกครั้ง โดยพบว่า มีค่าเพิ่มละอองเพิ่มสูงขึ้นทุกสถานี โดยเขตบางนาวัดได้ 76 มคก./ลบ.ม. เขตวังทองหลาง 75 มคก./ลบ.ม. ริมถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 77 มคก./ลบม. ริมถ.อินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 86 มคก./ลบ.ม.  ริม ถ.ลาดพร้าว เขตวังหลาง 73 มคก./ลบ.ม. และริมถ.พญาไท เขตราชเทวี 69 มคก./ลบ.ม. และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสถานี

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในการดูแลสุขภาพ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรคผิวหนัง ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้งปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อมูลของทางราชการอย่างใกล้ชิด