บอร์ดค่าจ้างไร้ข้อสรุปค่าแรงขั้นต่ำ

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 16:08 น.
บอร์ดค่าจ้างกลางไร้ข้อสรุปขึ้นค่าแรงขั่นต่ำ มอบอนุฯฝ่ายวิชาการศึกษากรอบ4ด้านในสิ้นพ.ย.53

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลางวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ที่จะมีการปรับขึ้น แต่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เร่งไปศึกษาแนวทาง4ข้อให้แล้วเสร็จในเดือนพ.ย.53 ประกอบด้วย

1.การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตแรงงานขั้นพื้นฐานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่จ่ายค่าจ้าง

2.การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ให้คำนวณฐานค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ เทียบกับอัตราของเงินเฟ้อในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

3.การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ให้ศึกษามาตรการที่จะให้นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างได้สูงขึ้น ควบคู่กับการปรับประสิทธิภาพของแรงงาน

และ4.การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ให้ศึกษามาตรการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากขึ้น
        
สำหรับการเสนอกรอบการปรับขึ้นค่าจ้างแบบก้าวกระโดดมาเป็น 250 บาท/วัน เท่ากันทั่วประเทศตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงกรอบที่ต้องการให้คุณภาพชีวิตแรงงานไทยดีขึ้น แต่หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าจ้างครั้งนี้คณะกรรมการจะศึกษาจากค่าครองชีพของแรงงาน, ต้นทุนของผู้ประกอบการ และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นไปตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้หรือไม่