สธ.เผยวัคซีนหวัด09ล็อตใหม่ถึงไทย15ต.ค.

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 15:03 น.
จุรินทร์เผยวัคซีนป้องกันไข้หวัด2009ล็อตใหม่ 2.1แสนโด๊ส ถึงไทย 15 ต.ค.เตรียมกระจายให้100โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด 3 สายพันธุ์แก่กลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 1.87 ล้านโด๊ส หรือ 87% ส่วนวัคซีนอีก 2.1 แสนโด๊สที่องค์การเภสัชกรรมจัดหาเพิ่ม คาดมาถึงภายในวันที่ 15 ต.ค. ซึ่งจะกระจายไปยัง 100 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

สำหรับสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ขณะนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเดือนส.ค. มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 22,394 ราย ในขณะที่เดือนก.ย.ผู้ป่วยสะสมลดลงเหลือ 12,573 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 112 ราย ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 9 ราย ที่จ.นครศรีธรรมาราช  2 ราย  ปัตตานี 2 ราย  นครปฐม กทม.  มหาสารคาม ตาก และพิจิตร จังหวัดละ 1 ราย   

ส่วนสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดหนัก มีอัตราป่วยถึงบวก 5 ต่อแสนประชากร  แต่ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราการป่วยเพิ่มเหลือ 3 ต่อแสนประชากร  และสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุด มีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้น เพียง  1  ต่อแสนประชากร โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้น มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 14,083 ราย  ผู้เสียชีวิต   107  ราย  สัปดาห์ที่ผ่านมาเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย คือที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และร้อยเอ็ด