บช.น.ปล่อยผีวันตำรวจจับปรับจราจรทุกข้อหา100-400บ.

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 13:39 น.
บช.น.ปล่อยผีวันตำรวจ 13 ต.ค.53 จับปรับจราจรทุกข้อหา 100 บาท เน้นตักเตือนหวังสร้างวินัยจราจรด้วยรอยยิ้ม

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร เปิดเผยว่า บช.น.ต้องการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชน โดยกำหนดให้วันพุธที่ 13 ต.ค.นี้ ซึ่งตรงกับวันตำรวจ ให้เป็นวันสร้างวินัยจราจรด้วยรอยยิ้ม โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยิ้มแย้ม เป็นมิตร กับประชาชน ไม่เน้นการจับกุมด้วยการออกใบสั่ง แต่เป็นการพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำผิด แนะนำให้ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และแก้ไขรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อผู้กระทำผิดเดินทางมาชำระค่าปรับตามใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ในวันที่ 13 ต.ค.2553 ให้พนักงานสอบสวนทุกสถานีในสังกัด บช.น.พิจารณาเปรียบเทียบปรับ ใบสั่ง ในอัตราขั้นต่ำของแต่ละข้อหาคือ อัตรา 100 บาท หรือ 400 บาท  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจร เดินทางมาชำระค่าปรับตามกำหนด และสร้างจิตสำนึกไม่กระทำผิดกฎหมายจราจรซ้ำ  ยกเว้นการชำระค่าปรับของระบบกล้องตรวจจับฝ่าสัญญาณไฟแดง ( Red Light Camera ) ที่ต้องชำระตามเกณท์เดิมคือ 500 บาท

พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวว่า กรณีการชำระค่าปรับตามใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร นั้น ข้อหาที่มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 400 บาท–1,000 บาท เช่น ข้อหาขับรถบนทางเดินเท้า ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับในขั้นต่ำสุด 400 บาท

สำหรับข้อหาที่กฎหมายไม่ได้กำหนดอัตราค่าปรับขั้นต่ำไว้พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นต่ำ 100 บาท จากนั้น บช.น.จะได้ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป