ลดราคาปุ๋ยแค่ลมปาก

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 07:20 น.
เกษตรกรโวยแพงเหมือนเดิมร้านค้าอ้างสต๊อกเก่ายังเหลือ

เกษตรกรโวยราคาปุ๋ยลดไม่จริง แถมขาดตลาด ด้านโรงงานร้านปุ๋ย อ้างมีสต๊อกเก่า

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรและร้านค้าปลีกปุ๋ยเคมีหลายจังหวัด เช่น ชลบุรี สมุทรสาคร กำลังประสบปัญหาปุ๋ยขาดตลาดและมีราคาสูงกว่าราคาแนะนำที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้

ทั้งนี้ ราคาปุ๋ยเคมีที่ขายในท้องตลาดปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีราคาใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ลดราคาลงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา เช่น ปุ๋ยสูตร 4600 ถุงละ 620-630 บาท สูตร 151515 ถุงละ 810-820 บาท สูตร 16200 ถุงละ 700 บาท สูตร 2100 ถุงละ 350-370

ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ชี้แจงว่า ช่วงนี้งดนำปุ๋ยเคมีใน 4 สูตร ที่รัฐบาลควบคุมราคามาจำหน่าย เนื่องจากไม่สามารถขายในราคาที่รัฐต้องการได้ เช่น ปุ๋ยสูตร 4600 ต้นทุนเกินกว่าถุงละ 600 บาท หากขายในราคา 584 บาท ก็จะขาดทุน แต่หากขายเกินราคาก็อาจถูกจับ

ขณะที่โรงงานผู้ผลิตปุ๋ยเคมีนั้นยืนยันว่าไม่สามารถขายในราคาที่รัฐกำหนดได้ เพราะมีปุ๋ยค้างสต๊อกอยู่มาก เช่น สูตร 4600 รับมาตันละ 1.2 หมื่นบาท แต่หากขายที่ 1.1 หมื่นบาท จะขาดทุนทันที
“อยากให้กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาตั้งราคาแนะนำขายปุ๋ยเคมีใหม่ โดยคิดจากพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่อยากจะลดราคา ก็สั่งลดทันที เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีสต็อกไม่ต่ำกว่า 2 เดือน ซึ่งถ้าต้นทุนสต็อกใหม่มาก็พร้อมลดราคาให้ ไม่ใช่สั่งให้เวลาเพียง 12 สัปดาห์ ไม่มีใครทำได้ทันแน่”  แหล่งข่าว กล่าว

สำหรับราคาแนะนำปุ๋ยเคมี ณ โรงงาน และราคาขายปลีกที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดใช้ใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2553 มีดังนี้ สูตร 4600 ราคา ณ โรงงานตันละ 1.1 หมื่นบาท ลดจากเดิม 1.2 หมื่นบาท ขณะที่ราคาขายปลีกถุง 50 กก.เขตกรุงเทพ 584 บาท ภาคเหนือ 597-643 บาท ภาคกลาง 584-617 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 597-628 บาท และภาคใต้ 609647 บาท สูตร 151-515 ราคา ณ โรงงานตันละ 1.4 หมื่นบาท ลดจากเดิม 1.6 หมื่นบาท ราคาขายปลีกถุง 50 กก.เขตกรุงเทพ 734 บาท ภาคเหนือ 747-793 บาท ภาคกลาง 734-767 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 747-778 บาท ภาคใต้ 759-797 บาท 

สูตร 16200 ราคา ณ โรงงานตันละ 1.15 หมื่นบาท ลดจากเดิม 1.5 หมื่นบาท ราคาขายปลีกถุง 50 กก.กรุงเทพฯ 609 บาท ภาคเหนือ 622-668 บาท ภาคกลาง 609-642 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 622-653 บาท ภาคใต้ 634-672 บาท และสูตร 2100 ราคา ณ โรงงานตันละ 6,000 บาท ลดจาเดิม 7,000 บาท ราคาขายปลีกถุง 50 กก. กรุงเทพฯ 334 บาท ภาคเหนือ 347-393 บาท ภาคกลาง 334-367 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 347-378 บาท ภาคใต้ 359-397 บาท  

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา อดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้เงินบาทจะแข็งค่าขึ้น แต่ตอนนี้ราคาปุ๋ยเคมียังไม่ได้ลดลง ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาแนะนำใหม่ ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรอย่างมาก เพราะนอกจากต้นทุนการเพาะปลูกไม่ลดแล้ว ราคาสินค้าเกษตรที่ขายได้ก็ลดลง เพราะถูกกดราคารับซื้อจากผู้ส่งออก โรงสี อย่างต่อเนื่อง เพื่อไปชดเชยกับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ กล่าวว่า จะทำหนังสือให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประชุมคณะกรรมการนโยบายอาหาร และกำหนดนโยบายการนำเข้ากากถั่วเหลือง รวมถึงภาษีประจำปี 2554 โดยเร็ว เพราะใกล้สิ้นปีแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการวางแผนบริหารการนำเข้ากากถั่วเหลือง และการกำหนดราคาอาหารสัตว์ในประเทศที่ยากลำบากมาก