มท.ให้ไอซีทีออกบัตรปชช.แบบเก่า

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 06:46 น.
มหาดไทยส่งความเห็นให้ไอซีทีเร่งออกบัตรประชาชนแบบเก่าหลังทำสมาร์ทการ์ดไม่เป็นไปตามกฏกระทรวง

กระทรวงมหาดไทย เตรียมส่งความเห็นไปให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) วันนี้ (11ต.ค.) กรณีการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดไม่เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด โดยให้เร่งดำเนินการจัดหาบัตรประชาชนโดยเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้รูปแบบบัตรเดิมที่เคยใช้ และจะไม่ใช้บัตรรุ่น E1 ที่มีปัญหา ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นที่มีการผลิตบัตรมาแล้ว ให้เอกชนฟ้องร้องกับไอซีทีเอง