นายจ้างห้ามหักเงิน "ค่าจ้าง-โอที" ผิดกม.แรงงาน

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 17:54 น.
นายจ้างห้ามหักเงิน "ค่าจ้าง-โอที" ผิดกม.แรงงาน
กสร.เตือนนายจ้างห้ามหักเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร - ชี้มีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวทุกด้าน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมตามสิทธิของกฎหมาย ที่ผ่านมายังพบว่ามีสถานประกอบการบางแห่ง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องของการหักค่าจ้าง โดยมีการหักค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าชุดทำงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ได้กำหนดห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดจากลูกจ้าง

เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด เช่น ชำระค่าภาษี  ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นต้น กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติ จะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที