ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียนเซนต์คาเบรียลแถลงเรียกร้อง "ผอ." ยุติการทำหน้าที่

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 12:37 น.
ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียนเซนต์คาเบรียลแถลงเรียกร้อง "ผอ." ยุติการทำหน้าที่
คณะครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน-ศิษย์เก่าประกาศยกระดับข้อเรียกร้อง ให้ ผอ.ยุติปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตั้งอดีตผอ.มารักษาการและตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ก.พ. คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ชุมนุมเรียกร้องให้ ภราดา วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงการบริหารงาน หลังมีการพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใส ซึ่งต่อมา ภราดาวินัย ได้เชิญคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่ามาพูดคุยภายในห้องประชุม

ภราดาวินัย กล่าวว่า ยินดีพร้อมที่จะชี้แจงและจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ทราบว่าผู้ร้องให้เวลาชี้แจงใน 7 วัน ยืนยันจะชี้แจงใน 7 วันและจะนัดกลับมาอีกครั้ง 

ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. ภาคีเครือข่าย คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ระบุว่า วันนี้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้มารอรับฟังคำชี้แจง เรื่องการดำเนินงานที่ส่อไปในทางทุจริตของผู้อำนวยการ จากผู้อำนวยการ แต่ท่านกลับบ่ายเบี่ยง ปฏิเสธ เพิกเฉย ไม่ให้เกียรติในการชี้แจง นำไปสู่ความไม่มีธรรมาภิบาลในการบริหาร

คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จึงขอแถลงการณ์ยกระดับข้อเรียกร้องแก่ประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ในฐานะผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา และภราดา วินัย ในฐานะผู้อำนวยการ/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ดังนี้  

1.ให้ ภราดา วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ยุติการทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ภายในวะนที่ 19 ก.พ.2561 ในเวลา 13.00 น.

2.ให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล แต่งตั้ง ผู้อำนวยการ/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาจากภราดาที่เคยดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียลในอดีตมารักษาการ และดำเนินการตรวจสอบและลงโทษ การบริหารที่ส่อไปในทางทุจริต และไม่มีธรรมาภิบาลของ ภราดา วินัย