"ชาวเซนต์คาเบรียล"รวมตัวประท้วงขับไล่ผอ. ชี้บริหารไม่โปร่งใส

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 10:31 น.
"ชาวเซนต์คาเบรียล"รวมตัวประท้วงขับไล่ผอ. ชี้บริหารไม่โปร่งใส
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเซนต์คาเบรียลชุมนุมเรียกร้องตรวจสอบการบริหารงานของผู้อำนวยการหลังส่อไปในทางไม่โปร่งใส ตั้งคนนอกที่ใกล้ชิดมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษ แทรกแซงการทำงานบุคลากร

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. เวลา 07.45 น. ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่า คณะครู และนักเรียน รวมตัวกันประมาณ 500 คน ชุมนุมที่ลานสนามฟุตบอลโรงเรียน เพื่อประท้วงการบริหารงานโรงเรียนของคณะผู้บริหารที่นำโดย ภารดา วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง

ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า มี 3 ประเด็นหลักที่ต้องขอคำชี้แจงจากภารดา วินัย คือ

1.บริการโภชนาการของเด็กเล็กที่ด้อยคุณภาพ และมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญพันธุ์ ซึ่งได้รับข้อมูลว่าอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพจากกลุ่มผู้ปกครองมาโดยตลอด โดยเฉพาะเกิดหลังจากโรงเรียนได้แต่งตั้งนักวิชาการเชี่ยวชาญพิเศษที่ดูแลด้านโภชนาการ

2.การระดมทุนจากผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง และหลายกิจกรรมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนักเรียน และด้านวิชาการ รวมถึงขอให้ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้ง เพราะถือว่าเป็นเงินของผู้ปกครองและเงินที่ต้องพัฒนาโรงเรียน แต่หลายครั้งถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

3. ระดับวิชาการของโรงเรียนที่ตกต่ำลงอย่างมาก ซึ่งวัดผลจากคะแนนโอเน็ตของนักเรียนในปี 2559 ที่อันดับของโรงเรียนตกลงอยู่ที่ลำดับ 59 ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่อยู่ระดับต้นๆ ของประเทศมาโดยตลอด

“ทิศทางการบริหารของภารดาวินัยไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นได้ ความไว้วางใจของผู้ปกครองก็ไม่มีให้แล้ว และหลังจากยื่นหนังสือขอคำชี้แจง จะให้เวลาภารดาวินัยได้ตอบคำชี้แจงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 สัปดาห์ หากยังไม่มีความคืบหน้าก็จะมีการรวมตัวกันอีก” ตัวแทนคณะผู้ปกครองนักเรียน กล่าว

ด้าน คณะครูในนาม ภาคีเครือข่ายบุคลากรโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารสถานศึกษาที่ไม่โปร่งใสและขาดหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาพิเศษผู้อำนวยการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโภชนาการ ฉบับที่1 ระบุว่า ตามที่ภราดาวินัย ได้รับตำแหน่งจากมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมาได้ใช้อำนาจการบริหารโรงเรียนไปในลักษณะไม่โปร่งใส ขาดหลักธรรมภิบาล ขาดจริยธรรมที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา

 

ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ทั้งยังมีกระบวนการแทรกแซงการทำงานด้วยการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกระบวนการอันชอบธรรม ใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุุประสงค์ ไม่เหมาะสม และส่อไปในทางทุจริต จนนำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจของบุคลากรครู ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ส่งผลต่อเนื่องต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่ผู้ปกครองและนักเรียนมีต่อการบริหารของโรงเรียนและต่อตัวผู้อำนวยการ

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2560 ภารดาวินัย ยังได้ใช้อำนาจแต่งตั้งบุคลากรภายนอกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพิเศษให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการโดยมิชอบและปล่อยปละละเลยให้ที่ปรึกษาใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานหลายภาคส่วน โดดยเฉพาะการเข้าแทรกแซงการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและการเงินของโรงเรียน จนนำมาซึ่งปัญหาด้านงบประมาณ ทำให้เกิดความลำบากต่อการปฏิบัติงานของครูที่เกี่ยวข้อง

ภาคีเครือข่ายฯขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารของ ภารดาวินัย และตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาพิเศษผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

ตัวแทนศิษย์เก่า กล่าวในการประท้วงว่า ที่มาชุมนุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงพลังพร้อมทั้งร่วมกันปกป้องโรงเรียนเซนต์กาเบรียลไม่ให้ตกต่ำลงไปมากกว่านี้ เพราะการบริหารโรงเรียนของภารดาวินัย ได้สร้างความอึดอัดให้กับคณะครูอาจารย์ และนักเรียนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ สาเหตุที่รวมตัวกันก็เพื่อต้องการให้ภารดาวินัย ออกมาชี้แจงกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน ทั้งการแต่งตั้งนักวิชาการเชี่ยวชาญพิเศษที่ไม่ถูกระเบียบกฎของโรงเรียน รวมถึงมีความไม่เหมาะสม และสร้างผลกระทบต่อโภชนาการของเด็กนักเรียนที่ขาดคุณภาพ และไร้ซึ่งปริมาณ ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบต่อการเรียน โดยขอเรียนร้องให้นักวิชาการเชี่ยวชาญพิเศษผู้นี้พักงานจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย

ขณะที่ นพ.ประวิทย์ หาเรือนศรี ศิษย์เก่าได้ขึ้นกล่าวบนเวทีว่า ขอเรียกร้องมูลนิธิเซนต์คาเบรียลที่ดูแลโรงเรียนในเครือ แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมมารักษาการผู้อำนวยการชั่วคราวไปพลางก่อน และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการบริหารและการเงิน 

ด้าน พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ และนายทหารคนสนิทพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ร่วมสังเกตการณ์ด้วย กล่าวกับผู้ชุมนุมประท้วงว่า ตนไม่ได้เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล แต่มีหลานที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กระนั้นก็รู้สึกผิดหวังกับการบริหารงานของคณะผู้บริหารโรงเรียน เพราะได้ทราบข่าวจากหลานชายมาโดยตลอดว่าโรงเรียนเกิดปัญหา

ทั้งนี้ ไม่ได้ต้องการเข้ามาก้าวล่วงการบริหารงานของโรงเรียน แต่เมื่อมีปัญหาขึ้นมาคณะผู้บริหารก็ควรจะออกมาชี้แจง เพราะทุกวันนี้ สังคมต้องการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ไม่มีการทุจริตต่างๆ แต่ต้องมาเห็นตัวอย่างที่ไม่ดี ดังนั้น สิ่งนี้คือความผิดพลาด

“แต่ผมก็ต้องขอบคุณน้ำใจของนักเรียนที่แสดงออกถึงความกล้าหาญ ที่กล้าลุกขึ้นมาทวงถามถึงความถูกต้อง และขอให้ต่อสู้จนชนะ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม รวมถึงต้องเอาเกียรติและศักดิ์ศรีภายในโรงเรียนของตัวเองกลับคืนมาด้วย” พล.ร.อ.พะจุณณ์ กล่าว

ต่อมาหลังจากชุมนุมได้ราว 1 ชั่วโมงเศษ ภารดาวินัย ได้เดินลงมาจากสำนักงานที่ตึกอำนวยการ โดยคาดว่าเพื่อมาสังเกตการณ์ ขณะเดียวกันเมื่อกลุ่มผู้ปกครองเห็นภารดาวินัย ต่างก็กรูกันเข้ามาประชิด พร้อมทั้งตะโกนขับไล่ให้ออกไปจากตำแหน่ง และขอคำชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กระทั่งภารดาวินัย ต้องรีบกลับเข้าไปในสำนักงาน ขณะที่ตัวแทนได้ออกมาชี้แจงว่า ภารดาวินัยพร้อมจะตอบทุกคำถาม แต่ขอให้กิจกรรมประท้วงนี้เสร็จสิ้นไปก่อน

 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงภารดาวินัย ยังไม่มีการออกมาชี้แจงกับคณะผู้ปกครอง และศิษย์เก่า รวมถึงนักเรียนที่ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่ลานสนามฟุตบอลภายในโรงเรียน