ดีเอสไอพบโครงการไซโลอคส. ส่อทุจริตฮั้วประมูล

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 17:12 น.
โพสต์ทูเดย์ - ดีเอสไอเผยผลสอบประมูลหาไซโลของอคส. พบส่อทุจริตฮั้วประมูลจริง

นายธาริต เพ็งดิษฐ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ดีเอสไอได้สืบสวนสอบสวนกรณีการร้องเรียนว่ามีการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต เกี่ยวกับการประมูลเพื่อเข้าทำสัญญากับองค์การคลังสินค้า(อคส.) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดหาไซโลเก็บสินค้าเกษตร มูลค่าโครงการหลายหมื่นล้านบาทและพบว่าโครงการดังกล่าวส่อทุจริตฮั้วประมูล

"ผลการสืบสวนพบว่า อคส.มีนโยบายในการจัดหาไซโลเพื่อเก็บสินค้าเกษตรที่ อคส.จะรับซื้อมาเอง หรือดำเนินการตามนโยบายสินค้าเกษตรตามนโยบายที่จะเกิดขึ้นของรัฐบาล โดยกำหนดให้มีการจัดหาไซโล 10 แห่งใน 10 จังหวัด ไซโลแต่ละแห่งได้มีการกำหนดรูปแบบรายละเอียดของไซโล เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บสินค้าเกษตร แต่ที่ผ่านมาที่พบว่า เมื่อนำสินค้าเกษตรมาเก็บเพื่อรอการจำหน่าย ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำท่วม คุมอุณหภูมิไม่ได้"นายธาริตกล่าว

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินการจัดหาไซโลที่มีคุณภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อ อคส.สามารถเช่าได้ภายใน 2 ปี  แต่ในระหว่างที่การจัดหายังไม่เกิดขึ้น ปรากฏว่า อคส.ได้ทำสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคา ให้เป็นผู้มีสิทธิค้าขายข้าวของประเทศไทย โดยไม่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ อคส.พิจารณา

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ทางการสืบสวนพบว่า การประกวดราคาในครั้งนี้ มีการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริตหลายประการ คือ มีการประกาศให้เวลาผู้เสนอราคาในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งผู้เสนอราคาทั่วไป ไม่มีโอกาสเข้ามาแข่งขันได้อย่างโปร่งใส โครงการมูลค่าเป็นหมื่นล้าน ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา กลับไม่กำหนดเรื่องประสบการณ์ในการทำงาน  มีการประกาศประกวดราคา 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ถูกยกเลิก และออกประกาศฉบับที่สองในวันเดียวกัน โดยให้เวลาผู้เสนอราคาที่สนใจ ยื่นซองในระยะเวลาเพียง 6 วัน พบว่า ในการพิจารณาการคัดเลือก  มีบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการ และมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเรียกว่า อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้เข้าร่วมในคณะกรรมการด้วย บริษัทที่เข้าร่วมเสนอราคาต่อ อคส. มีการเสนอเอกสารต่อ อคส.ที่ไม่เป็นความจริง และมีผู้จัดหามาให้ บริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาเป็นบริษัทนอมินีต่างชาติ และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อยู่เบื้องหลังการดำเนินการในครั้งนี