กรมฝนหลวงขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนสลายหมอกควันเมืองกรุง

วันที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 17:19 น.
กรมฝนหลวงขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนสลายหมอกควันเมืองกรุง
รมว.เกษตรฯมอบหมายกรมฝนหลวงฯขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนสลายหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์  มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งปัญหาหมอกควันในกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การปฎิบัติการจะเป็นพื้นที่ปริมณฑลเพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรทางอากาศเขตกทม.เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพอากาศโดยรวม

นายสุรสีห์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่าปัญหาค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในหลายพื้นที่ โดยค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้ระหว่าง 38 - 70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรตลอด 3 วันที่ผ่านมา จึงได้รายงานยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้รับการมอบหมายให้เร่งทำฝนเพื่อช่วยเหลือประชาชน

โดยได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจทำฝนสลายหมอกควัน โดยใช้เครื่องบิน แบบคาราวาน จำนวน 2 ลำ เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหามลพิษเนื่องจากหมอกควันปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคกลาง และได้ประสานการทำงาน 2 หน่วยปฏิบัติการ ทั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  โดยให้ความสำคัญของเขตเส้นทางการบินบริเวณเขตปริมณฑลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศ และแนวพัดสอบของลมที่จะส่งผลให้เกิดการเบียดตัวเข้าหากันของลมใกล้พื้นโลกทำให้อากาศบริเวณแนวเบียดตัวลอยขึ้นซึ่งอาจมีโอกาสเกิดฝนตกมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน