รถไฟเข้ากทม.ล่าช้ากว่าปกติหลีกงานไทยแลนด์มาราธอน

วันที่ 03 ก.พ. 2561 เวลา 19:44 น.
รถไฟเข้ากทม.ล่าช้ากว่าปกติหลีกงานไทยแลนด์มาราธอน
รฟท.แจ้งให้11ขบวนรถที่จะเดินทางเข้ากทม.วันที่4ก.พ.61หยุดรอที่สถานีสามเสนหลีกงานไทยแลนด์มาราธอน

การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขั้นมาราธอน "ไทยแลนด์ มาราธอน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านออกกำลังกายและสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งทั้งคนไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก จึงกำหนดให้ขบวนรถที่จะเดินทางเข้าสถานีกรุงเทพจากสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ในช่วงเวลา 03.00 – 06.00 น. จำนวน 11 ขบวน หยุดรอที่สถานีสามเสนเป็นการชั่วคราว ซึ่งสามารถเดินขบวนรถได้ตามปกติ หลังเวลา 06.00 น. ผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ขบวนรถอาจล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิม การรถไฟฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง