"เจ้าคณะกทม." สั่งห้ามจัดเก้าอี้เสมอพระบรมวงศานุวงศ์

  • วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 21:17 น.

"เจ้าคณะกทม." สั่งห้ามจัดเก้าอี้เสมอพระบรมวงศานุวงศ์

เจ้าคณะกรุงเทพมหานครออกคำสั่งถึงเจ้าคณะเขต เลี่ยงจัดเก้าอี้ในงานที่มีพระสงฆ์เป็นประธาน ที่มีลักษณะเหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งถึงเจ้าคณะเขตใน กทม. ให้จัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา เห็นควรกำหนดแนวทางเป็นข้อปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน

1.การจัดสถานที่ กรณีพระสงฆ์เป็นประธาน1.1 กรณีพระสงฆ์เถระชั้นผู้ใหญ่เป็น ประธาน ปูลาดพรมลอยสีแดงก่อนแล้วตั้งแท่นรองเก้าอี้ปูลาดพรมลอยสีแดงบนแท่นอีกผืนหนึ่ง แล้วตั้งเก้าอี้ ไม่ควรปูผ้าเยียรบับ หรือ ปูผ้าตาดรองเก้าอี้

1.2 เก้าอี้นั่ง ควรจัดให้เหมาะสมกับสมณฐานันดรศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน ควรหลีกเลี่ยงเก้าอี้ที่ปิดทอง หรือทาสีทองที่บุด้วยผ้าสีทอง โต๊ะเคียงที่ปิดทอง หรือทาสีทอง ที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์ ควรเป็นเก้าอี้หลุยส์บุผ้าที่นั่งด้วยสีแดง สีครีม หรือสีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

1.3 ผ้าปูโต๊ะเคียง ควรหลีกเลี่ยงปูผ้า เยียรบับ ปูผ้าตาด สมควรปูด้วยผ้าขาว

1.4 แท่นกราบหน้าโต๊ะบูชา ไม่ควรตั้งแท่นกราบ ควรปูลาดพรมลอยและพรมกราบแล้วปูผ้าขาวเพื่อรองกราบ (ควรเป็นผ้าขาวสะอาด ขนาด 35X35 ซม.) ควรหลีกเลี่ยงผ้าเยียรบับ ปูรองกราบ

1.5 การเข้าที่กรวดน้ำ เพื่อเป็นการ ถวายเกียรติแด่พระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ควรเชิญที่กรวดน้ำถือถวายให้พระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นประธาน ไม่ควรที่จะนำไปวางที่โต๊ะ

2.การจัดสถานที่ กรณีคฤหัสถ์เป็นประธาน

2.1 ปูลาดพรมลอยสีแดงแล้วตั้งเก้าอี้ ไม่ควรตั้งแท่นรองเก้าอี้ ควรหลีกเลี่ยงเก้าอี้ที่ปิดทอง หรือทาสีทองที่บุด้วยผ้าสีทอง โต๊ะเคียงที่ปิดทอง หรือทาสีทองที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์ ควรเป็นเก้าอี้หลุยส์บุผ้าที่นั่งด้วยสีแดง สีครีม หรือสีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

2.2 ผ้าปูโต๊ะเคียง ควรหลีกเลี่ยงปูผ้า เยียรบับ ปูผ้าตาด สมควรปูด้วยผ้าขาว

2.3 ปูลาดพรมลอยสีแดง แล้วตั้งแท่นกราบหน้าโต๊ะบูชา

2.4 หลีกเลี่ยงปูผ้าเยียรบับและปูผ้าตาดกราบ

2.5 การเข้าที่กรวดน้ำ เจ้าหน้าที่ควรที่ จะเชิญที่กรวดน้ำไปวางที่โต๊ะเคียง พึงหลีกเลี่ยงถือที่กรวดน้ำให้ผู้ที่เป็นประธานที่เป็นคฤหัสถ์

ข่าวอื่นๆ