ดุสิตโพลเผยคนมองขึ้นค่าแรงทำของแพง-ค่าครองชีพสูงขึ้น

วันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 09:51 น.
ดุสิตโพลเผยคนมองขึ้นค่าแรงทำของแพง-ค่าครองชีพสูงขึ้น
ดุสิตโพลเผยคนมองขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำข้าวของแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น ชี้ปมนาฬิกา "ประวิตร" กระทบภาพลักษณ์รัฐบาล

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. “สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง "ข่าวที่กระทบต่อสังคมไทยในสายตาประชาชน" โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น1,189 คน ระหว่างวันที่ 16-20 ม.ค. 2561 สรุปผลได้ดังนี้

5 อันดับข่าวที่ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อสังคมไทย

อันดับ 1   ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ  54.58%

มีผลกระทบ   คือ ทำให้สินค้าขึ้นราคา ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น กระทบต่อนายจ้าง การจ้างงาน ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขึ้นค่าแรงเฉพาะบางพื้นที่ ฯลฯ

อันดับ 2   นาฬิกาหรู พล.อ.ประวิตร 48.02%

มีผลกระทบ   คือ  แสดงถึงความไม่โปร่งใส กระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล ขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความสงสัย ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ ออกมาชี้แจง มีเหตุผลประกอบที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน ไม่ปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ

อันดับ 3   หลักสูตรมหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน  45.08%

มีผลกระทบ   คือ   สังคมไม่เชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย แสดงถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทย การเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ นักศึกษาได้รับผลกระทบ ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ  แก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีหน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรง นำหลักสูตรและวิธีการของต่างประเทศมาปรับใช้ ฯลฯ

อันดับ 4   ขโมยบัตรประชาชน “น้องณิชา"    32.97%

มีผลกระทบ   คือ   ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ประชาชนไม่มั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของธนาคาร ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ  เพิ่มความระมัดระวัง ธนาคารต้องตรวจสอบให้ชัดเจน กวาดล้างแก๊งค์มิชฉาชีพให้หมดไป มีบทลงโทษที่เด็ดขาด ฯลฯ

อันดับ 5  ตำรวจ กับ อาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท  32.21%

มีผลกระทบ   คือ  เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของตำรวจ ประชาชนไม่เชื่อมั่น ยังมีการทุจริตคอรัปชั่น เอื้อประโยชน์ ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ กำจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไป มีกฎหมายควบคุมธุรกิจอาบอบนวดที่ชัดเจน ลงโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องให้เป็นเยี่ยงอย่าง รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ฯลฯ 

บทความแนะนำ