ทอ.สรุปผลสอบ'กริพเพน'ตกวันเด็กปี60จาก"หลงสภาพการบิน"

  • วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 11:05 น.

ทอ.สรุปผลสอบ'กริพเพน'ตกวันเด็กปี60จาก"หลงสภาพการบิน"

กองทัพอากาศ สรุปผลเครื่องบินขับไล่ กริพเพน ตก วันเด็กปีที่แล้ว ผลมาจากเกิดจากหลงสภาพการบินชั่วขณะ ถือเป็นเรื่องสุดวิสัย

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยผลสรุปผลการสอบสวนกรณีเครื่องบินกริพเพน ประสบอุบัติเหตุตกขณะแสดงงานวันเด็ก ปี 2560 ว่า จากกรณีเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20  (กริพเพน 39C) ของกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุขณะแสดงการบินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 บริเวณสนามบินกองบิน 56 จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2560 กองทัพอากาศได้สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หลักฐานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านการทำงานของเครื่องบิน เครื่องยนต์ การตรวจสอบประวัติสุขภาพ ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักบิน การตรวจสอบวัตถุพยาน พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ รวมทั้งหลักฐานจากเทปบันทึกการบิน และภาพบันทึกเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินของกองทัพอากาศ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมถึงสำนักงานยุทโธปกรณ์ทางทหารของสวีเดน (FMV) และบริษัท SAAB เข้ามาร่วมตรวจสอบตามข้อตกลงที่ทำร่วมกัน

โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า ผลการสอบสวนพบว่าเครื่องบินไม่มีปัญหา เป็นเครื่องที่ดีและพร้อมใช้งาน และนักบินเป็นนักบินที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นไปได้มากว่าเกิดจากการหลงสภาพการบินชั่วขณะ หรือ Spatial Disorientation ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย  โดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผลการศึกษาทางด้านเวชศาสตร์การบินพบว่า การหลงสภาพการบินชั่วขณะ มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน แม้ว่านักบินจะได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ส่วนสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการหลงสภาพการบิน  เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยประกอบกัน อาทิ สภาพอากาศ ความเร็ว อัตราเร่ง การเปลี่ยนท่าทางการบินโดยฉับพลัน ซึ่งจะส่งผลต่ออวัยวะการรับรู้ของมนุษย์ ทั้งนี้ การหลงสภาพการบิน เป็นสภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการบินมากที่สุด เนื่องจากเหตุผลทางด้านสรีรวิทยาการบิน อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ Risk Management ด้านการบินต่อไป

ข่าวอื่นๆ