นร.สามเสนฯ โชว์ไอเดียเจ๋งรณรงค์ป้องกันท้องในวัยรุ่น

วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 12:43 น.
นร.สามเสนฯ โชว์ไอเดียเจ๋งรณรงค์ป้องกันท้องในวัยรุ่น
นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.  ในสังคมออนไลน์ได้ให้ความสนใจพร้อมกล่าวถึง ภาพโปสเตอร์กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ของนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยเป็นภาพที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสามเสนฯ เปิดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบภาพกิจกรรมรณรงค์ในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังภาพกิจกรรมรณรงค์โครงการดังกล่าวเผยแพร่ออกไปในสังคมออนไลน์ ก็มีผู้ที่พบเห็นเข้าไปกดแชร์พร้อมเเสดงความคิดเห็นชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนโรงเรียนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

ที่มาเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย