"สมเด็จพระสังฆราช"ถวายสักการะ"สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" ฉลองสตวัสสายุกาล100ปี

วันที่ 30 ธ.ค. 2560 เวลา 15:40 น.
"สมเด็จพระสังฆราช"ถวายสักการะ"สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" ฉลองสตวัสสายุกาล100ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  น้อมถวายสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ฉลองสตวัสสายุกาล 100 ปี

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รายงานเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล 100 ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ ธรรมยุต

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการะและถวายน้ำสรงแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ทั้งนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2460 ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) โดยขึ้นชื่อเรื่องมีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย งดงาม น่าเลื่อมใส

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้บรรพชาเมื่อ พ.ศ. 2472 ที่วัดบ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญ) โดยมีญาคูโม้เป็นพระอุปัชฌาย์ และ ต่อมาได้ออกธุดงค์ติดตามครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น

ในปี พ.ศ. 2480 ขณะอายุ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 โดยมีพระมหารัชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระรัชชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านประวัติสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/file/MO54.pdf

บทความแนะนำ